Forza Azura heeft alternatief voor Gooikse dorpskernhernieuwing

Ruim na de inspraakperiode komt Forza Azura (Positief Liberaal Alternatieve partij) met kritiek op de plannen van het gemeentebestuur om de omgeving van het kerkplein her in te richten.

 “Wij vinden het niet kunnen dat voor deze “holderdebolder-plannen” een groot aantal parkeerplaatsen op het plein dienen te verdwijnen en dat  van de overblijvende parkeerplaatsen maximum twee uur gebruik mag gemaakt worden. Dit is nefast voor de lokale middenstand en zal zeker niet de vestiging van nieuwe handelszaken in het centrum aan moedigen. Ook de geplande parking achter zaal De Vrede zal hier geen verandering in brengen”, zegt voorzitter Donald Stockmans.

 Forza Azura wil dat het huidig aantal parkeerplaatsen behouden blijft, weliswaar verfraaid met hier en daar wat groen. “Mits een lichte hertekening van het plein moet dit perfect mogelijk zijn.

De oplossing voor een verkeersluw plein kan gezocht worden in het creëren van eenrichtingsverkeer in de Torenstraat richting zaal “Familia” en in het gekasseide gedeelte van de Gooikeveldstraat (achterzijde kerk) richting Dorpsstraat en Wijngaardstraat. Hierdoor wordt ook het aanleggen van een aantal bijkomende parkeerplaatsen in dit gedeelte van de Gooikeveldstraat mogelijk, zonder de noodzaak een van het centrum verwijderde parking aan  te leggen”, stelt Stocmans.

 “Een fietsenstalling, een petanquebaan en zitbanken kunnen perfect voorzien worden naast de kerk aansluitend bij het plein. Om de dorpskern visueel te benadrukken zou men best ook meteen een deel van het beklinkerde wegdek van de Dorpsstraat dat toch al verzakkingen vertoont, vervangen door een wegdek van kleine kasseien.”

 Kunstwerk

 Het voorgestelde zogenaamde kunstwerk, bestaande uit een soort zeildoek, geeft volgens Forza Azura het plein geen enkele meerwaarde , laat staan schoonheidswaarde. “Niemand zal Gooik komen bezoeken om er een stuk zeildoek te komen aanschouwen. Een kunstwerk op het plein zou een aantrekkingspunt voor toeristen moeten zijn, wat meteen ook de lokale neringdoeners ten goede komt. Wij denken aan een soort monument dat voeling heeft met wat er in Gooik leeft en dit ook uitstraalt. Meer bepaald denken wij aan de creatie van een kunstwerk dat het folkgebeuren in Gooik belichaamt en tegelijkertijd een postuum eerbetoon aan de betreurde bard Wilfrid Moonen.”

Voor dergelijk project zou men volgens Fora Azure best een kunstwedstrijd uitschrijven met als hoofdprijs een  geldsom in ruil voor de creatie en uitvoering van het project. Een deel van het geld dat men bespaart door het niet aanleggen van een parking achter De Vrede (150.000 EUR.) zou kunnen aangewend worden.

 Niet over een nacht ijs

 “We zijn voor het dorp niet over één nacht ijs gegaan”, reageert burgemeester Michel Doomst. “Dit is, in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester, het resultaat van een breed Masterplan. Alles kadert in een omvattende visie, wat voor een beleid toch belangrijk is. Er is ook uitvoering geconsulteerd bij de bevolking en vooral de jonge mensen willen een beleefbaar dorpsplein.

Op termijn zijn sterparkings nodig om het parkeerprobleem op te lossen. Alles concentreren op het plein zelf,  zoals men voorstelt, is geen toekomstoptie.

Wij doen dit uiteraard niet voor onszelf en onze niet zo schone ogen. We doen dat om horeca en middenstand een aangenamer kader te bezorgen met de middelen waarover we beschikken. Daarbij gaan we van het liberale principe uit dat je middenstand niet moet bepamperen maar het kader bezorgen waarin ze zelf kunnen uitbouwen.”

 Brueghel

 “Eenrichtingsverkeer lijkt ons niet nodig en kadert ook niet in een dorpsscenario, maar akkoord dat er voldoende parking moet overblijven. De idee van een kunstwerk is uit de bevraging gekomen zelfs met voorbeelden uit het buitenland die ons werden bezorgd. Het is dus een goed idee en we denken aan een Bruegelfiguur omdat 2019 het Bruegeljaar wort”, aldus Doomst.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?