Fonds Bikes in Brussels steunt acht nieuwe projecten met bijna 600.000 euro

In de wijk Peterbos in Anderlecht worden nieuwe fietsvoorzieningen en -uitrustingen geïnstalleerd, dankzij de steun van bijna 400.000 euro van het Fonds Bikes in Brussels, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het doel is dat de fiets een verplaatsingsmiddel wordt voor iedereen en dat de wijk wordt ontsloten. Het Fonds steunt daarnaast nog zeven andere fietsinfrastructuurprojecten in zes scholen en een academie, voor een totaalbedrag van bijna 200.000 euro. De oproep staat permanent open. Nieuwe projecten kunnen op elk moment worden ingediend.

In de Peterbos-wijk in Anderlecht vindt momenteel een globaal renovatieproject plaats dat de wijk nieuw leven wil inblazen en wil ontsluiten. Het ‘Duurzaam wijkcontract Peterbos’ (DWC) voorziet met name in de herinrichting van de openbare ruimte en een inperking van de plaats van de auto ten voordele van zachte mobiliteit.

“De toegankelijkheid van de wijk, met haar zowat 1.400 sociale woningen, is een ferme uitdaging”, legt Nadia Kammachi uit. Zij is schepen van Duurzame Wijkcontracten voor de gemeente Anderlecht. “De specifieke topografie van het gebied, het bestaande wegennet en het sociaal-economische profiel van de bewoners maken het gebruik van de fiets momenteel moeilijk in de buurt. Met het project ‘Bikes in Peterbos’ willen we het gebruik van tweewielers aanmoedigen: door de interne circulatie in de wijk te verbeteren, door de buurt opnieuw aan te sluiten op het bovenlokale fietsnetwerk en door fietsenstallingen aan te leggen. Momenteel zijn die er gewoon niet. Het is onze ambitie dat dit project als voorbeeld kan dienen voor andere wijken die van de rest van de stad afgesneden dreigen te raken.”

Onder leiding van de gemeente Anderlecht en met de steun van een brede coalitie van publieke actoren (Urban, BMA, SRLB, SISP, enz.) voorziet het project onder meer in de aanleg van nieuwe fietspaden en de installatie van fietsenrekken om een veilige stalling mogelijk te maken. Deze werken worden uitgevoerd met de steun van het Fonds Bikes in Brussels, voor een bedrag van 390.267 euro.

Naast dit project in Anderlecht steunt het Fonds Bikes in Brussels nog zeven andere nieuwe fietsinfrastructuurprojecten, voor een totaalbedrag van 194.134 euro.

  • In Evere zullen driescholen infrastructuur installeren om fietsen van leerlingen, leerkrachten en personeel veilig te kunnen parkeren. Het Collège Fra Angelico ontvangt 48.000 euro steun voor de bouw van overkappingen bij de nieuwe fietsenstallingen. Die wordt gefinancierd met de hulp van het Fonds, als onderdeel van het algemene ‘Eco-team’-project van het college. De gemeentescholen Clair-Vivre en La Source krijgen respectievelijk 30.450 euro en 21.100 euro steun voor de installatie van een dubbele overdekte en gesloten fietsenstalling: één met een oplaadpunt voor elektrische fietsen en een andere voor ‘klassieke’ fietsen.
  • In Etterbeek zal de gemeenteschool Paradis des Enfants een overdekte fietsenstalling bouwen voor de fietsen van leerlingen, ouders en personeel. Het Fonds stelt 24.045 euro ter beschikking voor dit project, dat deel uitmaakt van het schoolverplaatsingsplan van de instelling. De RHoK Academie Beeldende en Audiovisuele Kunsten ontvangt 17.739 euro om overdekte fietsenstallingen te plaatsen. Het doel is de leerlingen en het personeel aan te moedigen om met de fiets naar de academie te komen.
  • In Brussel-stad wil de Sint-Jorisbasisschool haar leerlingen, van wie de meesten uit kwetsbare gezinnen komen, leren hoe ze zich op een autonome en veilige manier met de fiets door de stad kunnen verplaatsen. De school heeft een omvattend project ontwikkeld dat het uitlenen van fietsen aan leerlingen, leren fietsen, een werkplaats voor fietsherstellingen en een beveiligde fietsenstalling omvat. Het Fonds stelt 28.800 euro ter beschikking voor de installatie van fietsinfrastructuur.
  • In Laken zal de basisschool De Telescoop twee beveiligde stallingen voor fietsen van de kinderen en het personeel inrichten, dankzij de steun van het Fonds (24.000 euro). Deze infrastructuur maakt deel uit van een meer algemeen project om het gebruik van tweewielers binnen de school te bevorderen.

Over het Fonds Bikes in Brussels

Het Fonds Bikes in Brussels is eind 2018 opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting. Het ondersteunt kleine, middelgrote en omvangrijke initiatieven van verenigingen, overheden of publieke en private partners die de fietsinfrastructuur in Brussel verbeteren. Doel: meer mensen laten kiezen voor de fiets als hét veilige en efficiënte middel om je te verplaatsen, in en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds zijn oprichting heeft het Fonds al 45 projecten ondersteund, voor een totaal bedrag van meer dan 4 miljoen euro. De oproep van het Fonds Bikes in Brussels staat permanent open: projecten kunnen het hele jaar door worden ingediend via www.kbs-frb.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?