Finse piste krijgt slimme verlichting

De volgende maanden wordt er werk gemaakt van een aparte verlichting voor de Finse piste in het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen. Deze realisatie kadert in de investeringssubsidie van  164.613 € voor bovenlokale sportinfrastructuur die het Autonoom GemeenteBedrijf Gooik eind 2017 kreeg toegewezen voor onder meer de relighting van de sporthal, de aankoop en plaatsing van een veiligheidskooi voor discus en een hoogspringstand, allemaal uitgevoerd in 2018.

 “Dit zal ons toelaten om de Finse piste functioneler te verlichten los van de grote verlichting van de atletiekpiste. Zo zal er gewerkt worden met bewegingssensoren en zal de verlichting in zones en tijdsgebonden aan- en uitgezet worden. De verlichting kan zo tijdens de wintermaanden ’s ochtends aangezet worden voor ouders en kinderen die gebruik maken van de Finse piste om vanaf de parking naar de achterliggende school te gaan. De verlichting op de atletiekpiste zal dan ook gerichter ingeschakeld kunnen worden tijdens de trainingsmomenten van de gebruikers”, zegt schepen van sport Gunther De Wilde.

Begin volgend jaar zal de laatste fase gerealiseerd worden in het kader van de toegekende investeringssubsidies met het plaatsen van calisthenics en/of outdoor fitnesstoestellen en kleine klimrotsen in de beweegtuin.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?