Fietspaden F. Van der Steen- en F. Luckxstraat komen in zicht

Binnenkort wordt de laatste missing link in het fietspad tussen Lennik en Halle weggewerkt. Dan zullen onder andere schoolkinderen op een veilige manier naar Halle kunnen fietsen.

Gewezen gemeenteraadslid Bruno Moens (N-VA - Lennik Kwadraat) vroeg al op de gemeenteraad van februari 2013 om er een fietspad aan te leggen. Dat voorstel werd toen positief onthaald. Zie artikel Aandacht voor zwakke weggebruiker

Op de gemeenteraad van afgelopen maandag werden de werken nu goedgekeurd.

De gemeente liet een inventaris van de fietspaden opmaken en besloot eerst de slechtste aan te pakken. Het fietspad van de Schapenstraat wordt heraangelegd tijdens de grote herinrichting.
Binnenkort start ook de aanleg van de fietspaden van de Negenbunderstraat. De gemeente wilde de werken aan die straat absoluut voor de winter aanvatten maar de aannemer moest de werken uitstellen tot het weer voldoende mild is om rode beton te kunnen gieten.

Lennik gaf de studie over het fietspad in de Frans Van der Steenstraat en doorlopend in de Frans Luckxstraat, in handen van de intercommunale Haviland. Er zullen twee afzonderlijke fietspaden vertrekken vanaf de Frans Van der Steenstraat aan de Ilingenstraat tot voorbij de bewoning in de Frans Luckxstraat. Daar zal een tweerichtingsfietspad verder aansluiten op het bestaande pad dat vanaf de Bree-Eikweg richting Elingen, Oudenaken en Halle loopt. De fietspaden worden verhoogd aangelegd en van de weg gescheiden door borduren.

Asverschuivingen

De bestaande asverschuivingen maken plaats voor parkeervakken op de baan die afgebakend worden met aflijning en signalisatiebakens om weer een asverschuiving te bekomen.  Op een aantal plaatsen wordt daarom het wegdek ook vernieuwd. Er komen ook afgebakende parkeerplaatsen ter hoogte van het rugbyveld.

Aangepast kruispunt

Het dubbele kruispunt van de Frans Van der Steenstraat en de Frans Luckxstraat wordt in samenspraak met de Fietsersbond aangepast. Het stukje weg dat vanaf Sint-Kwintens-Lennik rechtdoor loopt, wordt weggehaald en vervangen door groen. Dat moet het overzicht voor de fietsers verbeteren.

Voor de aanvang van de werken zal Eandis het elektriciteitsnet aanpassen en de bestaande straatverlichting wordt vervangen door Led-lampen. Zo zal eindelijk ook eens de scheefgezakte paal verdwijnen. Zie ons artikel: Overhellende paal

Geen subsidies

De gemeente laat de fietspaden op eigen kosten aanleggen, hoewel ze liggen op het bovenlokaal fietspadennetwerk. Maar om te voldoen aan de eisen voor het bekomen van subsidies van de provincie moesten er dure onteigeningen gebeuren.

De gemeente hoopt de werken voor het bouwverlof te kunnen laten aanvangen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?