Bruno Moens vraagt aandacht voor zwakke weggebruikers en duurzame energie op Lennikse gemeenteraad

LENNIK – Gemeenteraadslid Bruno Moens (N-VA-Lennik²) vraagt maatregelen om de veiligheid van voetgangers en fietsers op de Frans van der Steenstraat en de Frans Luckxstraat te verbeteren en duurzame energie voor alle Lennikenaren. Daarmee is het aantal toegevoegde agendapunten van de oppositiepartij, op de Lennikse gemeenteraad van 25 februari op acht gekomen.

Verkeersveiligheid Frans van der Steenstraat en Frans Luckxstraat

“In haar “beleidsplan” stelt het Lennikse college dat er prioriteit wordt gegeven aan de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker, de voetganger en fietsers. Veilige voet- en fietspaden zijn hierbij cruciaal. Op de Frans van der Steenstraat en de Frans Luckxstraat zijn er enkele heel gevaarlijke punten voor voetgangers en fietsers”, stelt Bruno Moens.

“Vooral vanaf het verlaten van de zone 30 wordt het zware verkeer losgelaten op de zwakke weggebruiker. Het voetpad is op vele plaatsen in een erbarmelijke toestand, op andere plaatsen ontbreekt dit volledig. Over het hele stuk tot aan de Bree-Eikweg ontbreekt elk fietspad of zelfs maar een aanduiding van een fietspad. Aan de wegasverschuivingen komen de fietsers vaak in een ongelijke strijd met tegenliggers omdat ze deze obstructies volgens hetzelfde traject als het zwaar verkeer moeten nemen. Pas vanaf de Bree-Eikweg begint het veilige voet- en fietspad naar Halle”.

Moens wil dat deze verkeersonveilige toestand zo vlug mogelijk aangepakt wordt. Momenteel moeten de omwonenden van deze straten de auto nemen om op een veilige manier het centrum van Sint-Kwintens-Lennik te bereiken. Bovendien zijn er heel wat fietsers die deze weg nemen om naar of van Halle te gaan.

Het gemeenteraadslid stelt voor op de rijbaan een fietspad uit te tekenen vanaf het einde van de zone 30, in de zone 30 zelf hebben fietsers overal immers voorrang. Ook wil hij een doorgang op dezelfde hoogte ter hoogte van de wegasverschuivingen met extra bescherming waar de fietsers weer in contact kunnen komen met het zwaar verkeer en het herstellen of aanleggen van een veilig voetpad dat loopt tot aan de Bree-Eikweg.

Duurzame energie voor alle Lennikenaren.

Duurzame energie is een hot topic. Momenteel geeft elk Lenniks gezin gemiddeld 2705 € uit aan het energieverbruik in de eigen woning. Het merendeel van deze uitgave gaat naar de verwarming van de woning, gemiddeld 1935 € per jaar als we bijvoorbeeld 2090 l mazout verbruiken. Voor alle Lennikse gezinnen samen is de impact nog veel groter. Een gezamenlijk kostenplaatje van 9.420.278 € en een gezamelijke CO2-uitstoot van 22.257 ton.

Het potentieel aan energiebesparing voor verwarming is dan ook heel groot: gemiddeld kan een Lenniks gezin met een investering van 9.600 € een jaarlijks terugkerende energiebesparing realiseren van 1.061 €.

De Lennikse gezinnen kunnen dus jaarlijks samen 2.681.870 € besparen of 40 % van de jaarlijkse energiekost voor verwarming. Tegelijk sparen ze bijkomend 7.403 ton CO2 uit.

“De cijfers zijn duidelijk. Het huidige college wil besparen maar wil ze ook de energiebesparing van alle Lennikse gezinnen bevorderen? Een gemeente is de instantie bij uitstek om, eventueel in samenwerking met buurgemeenten, acties uit te voeren voor energiebesparing voor haar inwoners”, zegt Bruno Moens.

Het gemeenteraadslid vraagt op de gemeenteraad of Heidi Elpers of  Johan Limbourg, allebei schepen voor energie, de ambitie van het College voor de komende 6 jaar, naar duurzame energie voor alle Lennikse gezinnen toe te lichten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?