Fietspad van sporthal naar Wolvenstraat eind dit jaar klaar

gen het jaareinde wil Gooik het fietspad dat de sporthal met de Wolvenstraat verbindt openstellen. Zo kan de zwakke weggebruiker vanaf de Ninoofsesteenweg veilig de sporthal en atletiekpiste bereiken.

Tijdens de gemeenteraad van eind november stemde Gooik de princiepsbeslissing voor de aankoop van drie percelen grond om het fietspad te kunnen afwerken dat de sportsite in de Processiestraat verbindt met de Wolvenstraat. Het fietspad is enkele jaren gelden deels aangelegd, tot zo’n 200 meter voorbij de sporthal. Deze week was de aannemer bezig het resterende gedeelte aan het aanbrengen.

De aankoop betreft twee percelen van goed 1 are en een groter perceel van 41 are. Gooik budgetteerde de aankoop aan 8 euro per m². Burgemeester Simon De Boeck: “We hebben de financiële middelen dus beschikbaar. Het grotere perceel is van een eigenaar die het stuk alleen wilde verkopen als we het volledig aanschaften. Dat is eigenlijk een meevaller voor de gemeente, want het past bij de uitbreiding die we voor ogen hebben voor de voetbalsite. Vooraleer die uitbreiding er kan komen, is er nog een planologisch initiatief en bijhorende procedure nodig. We bekijken of dat ook effectief lukt. Met de landbouwers die de gronden pachten, bereikten we een akkoord om het fietspad al aan te leggen.”     


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?