Fietspad en wegversmallingen in Bollestraat

Het college van burgemeester en schepenen laat weten dat er werken gepland staan in de Bollestraat.

Er zal een fietspad gecreëerd worden in de Bollestraat tussen Linterveld en de Linthoutstraat, langs de pare zijde (=pleintje). De parkings worden verplaatst naar de andere kant van het pleintje. Tevens zal er ook een speelpleintje aangelegd worden. In de Bollestraat zelf worden een aantal wegversmallingen voorzien.

Infoavond

Om buurtbewoners in te lichten is er een infovergadering op woensdag 30 september 2020 om 19.30 uur in de gemeentelijke feestzaal Brussegem, Drinkeling 10 te Merchtem.

Wegens corona moet er wel ingeschreven worden. Dit kan tot maandag 28 september 2020, 12 uur op het nummer 052 38 11 83, infrastructuur@merchten.be of via de website www.merchtem.be/Bollestraat


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?