Feest bij 70-jarige Chiro Windekind

In 2022 bestaat Chiromeisjes Gooik 70 jaar en dat laten ze niet zomaar passeren. Ze nodigen iedereen uit op hun feestweekend van 30 september en 1 en 2 oktober om dit samen te vieren.

Vrijdagavond: Fuif + camping voor wie wil overnachten na de fuif.

Zaterdag

-Namiddag: Spel zonder grenzen

- Avond: BBQ + optredens + kampvuur

Zondag:

- Tentoonstelling: A trip down 70 years memory lane

- Chirobabyborrel voor de oud- leiding

Vrijdagavond en zaterdag vinden plaats bij de jongenschiro. Zondag zal doorgaan in de eigen chirolokalen.

Vrijdagavond: FUIF: https://openluchtfuif-70jaar.eventsquare.co/nl/79klycysm8hm/y0wdjm2ucyer

Zaterdag: SPEL ZONDER GRENZEN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBs3z8sDfJkYOEiBDHv1FaIWh0f_v2rfXfHCrqUKUMhM0vmg/viewform

Zaterdagavond: BBQ + OPTREDENS VAN DE LEDEN EN BANDJES: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6bCbtTOS6z2T1YRpo0w-t4SLem-MvlFmewG69e-ddn6Vzfw/viewform

Chiro Windekind

Chiromeisjes Gooik bestaat sinds 1952. Eerst zaten de chiromeisjes in de oude meisjesschool (de zagerij) en daarna in de meisjesschool op de Bronnenweg. Pastoor De Smedt vond echter op een gegeven moment dat er in Gooik nood was aan eigen huisvesting voor de Chiro en voor een parochiecentrum en dat was het begin van de bouw van het Niko Centrum.

Op het gelijkvloers kwam het parochiecentrum en op de eerste en tweede verdieping de meisjeschiro. De eerste verdieping deelden zij in ’t begin een tijdje met de bibliotheek en zo zat je soms een hele zondag in de Niko: ‘s morgens lekker boeken kiezen in de bib en ‘s namiddags je uitleven in de Chiro. Eens de bib haar eigen stek kreeg palmden de meisjes de hele eerste verdieping eveneens in.

Op de eerste verdieping zijn de lokalen van de jongsten: pinkels, speelclub en kwiks en op de tweede verdieping, de lokalen van onze oudsten: tippers, tiptiens, en aspi’s en is ook ons leidingslokaal.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?