Febiac: Geëlektrificeerde auto's hebben een historische doorbraak gerealiseerd

Met 383.123 ingeschreven nieuwe auto's in 2021 noteert de Belgische automarkt een daling van -11,2% ten opzichte van een reeds verstoord jaar 2020. In de analyse van automobielfederatie Febiac komen twee opvallende conclusies naar voor: 1) geëlektrificeerde auto's hebben een historische doorbraak gerealiseerd en bereiken voor het eerst een niveau dat vergelijkbaar is met dat van dieselwagens; 2) de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's is nog nooit zo laag geweest.

De orderboeken blijken goed gevuld, maar de productiecapaciteit staat onder druk van de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders over de sectoren heen. Na een jaar 2020 dat sterk werd beïnvloed door Covid-19, staat de automobielsector nu voor een nieuwe uitdaging: de tijdige productie en levering van de nieuwe voertuigen die de klanten bestellen.

"De productietermijnen, die sterk zijn verlengd wegens het tekort aan halfgeleiders, hebben geleid tot een daling van de brutoresultaten voor het boekjaar 2021. Met 383.123 inschrijvingen is dit het laagste resultaat in België sinds 1995. Ook is dit de eerste keer sinds het begin van de 21e eeuw dat de markt onder de symbolische grens van 400.000 eenheden duikt", aldus Febiac.

Het jaarmarktgemiddelde voor nieuwe auto's in België sinds 2000 bedraagt 501.585 eenheden.

Auto’s voornamelijk ingeschreven door ondernemingen en in het Vlaams Gewest

In 2021 werd de nieuwe automarkt gedomineerd door professionele klanten, die samen bijna 6 op de 10 nieuwe auto’s hebben ingeschreven (59,7% tegenover 56,3% in 2020). Het marktaandeel van particulieren is gedaald van 43,6% in 2020 tot 40,3% in 2021.
Terwijl de nationale markt een daling van -11,2% laat zien, doet de markt in het Vlaams Gewest het wat beter door zijn daling te beperken tot -9,6%. Het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertonen een daling van respectievelijk -13,3% en -14,1% voor het jaar 2021.

Geëlektrificeerde auto’s voor het eerst op hetzelfde niveau als dieselauto’s

Met een marktaandeel van 52% in 2021 (+0,2%) blijft de benzinemotor de eerste keuze van de Belgische automobilisten. Na een lichte stijging in 2020 (+1,1% t.o.v. 2019), zag de dieselmotor zijn marktaandeel opnieuw dalen, met -9,2 procentpunten ten opzichte van 2020.

"De daling van het marktaandeel van de diesel is grotendeels te wijten aan de stijging van het aandeel hybride auto’s met een stekker (PHEV) en zelfopladende hybride auto’s (HEV). Deze auto's, die in 2020 goed waren voor 10,8% van de markt, zagen hun marktaandeel in 2021 verder stijgen tot 17,5%", stelt Febiac vast.

"Ook kennen de 100% elektrische auto's (BEV) een sterke groei: van 3,5% van de markt in 2020 tot 5,9% in 2021. Met een volumestijging van 63,8% in één jaar hebben geëlektrificeerde auto’s (hybride en elektrische auto’s samen) een marktaandeel van 23,5%, een niveau dat vergelijkbaar is met dat van dieselwagens. Alle auto’s met een stekker, d.w.z. 100% elektrische (BEV) en hybride auto’s met een stekker (PHEV), waren goed voor 18,4% van het marktaandeel. Ten slotte hebben zelfopladende hybride auto’s (HEV) in 2021 een marktaandeel van 5% bereikt, waardoor dit aandrijftype als een gevestigde waarde kan beschouwd worden."

Bedrijfswagens stuwen de verkoop van hybride en elektrische motorisaties

Terwijl in 2021 in België 22.669 100% elektrische auto's (BEV) werden ingeschreven - een nieuw record - werden bijna 9 op de 10 BEV's (87,7%) ingeschreven op naam van ondernemingen of zelfstandigen, en 12,2% van de nieuwe BEV-inschrijvingen in 2021 op naam van particulieren.

"Hetzelfde geldt voor hybride auto’s met een stekker (PHEV): 47.815 nieuwe inschrijvingen, waarvan meer dan 9 op de 10 (90,3%) door ondernemingen of zelfstandigen werden ingeschreven en de particulieren 9,7% van de PHEV-kopers in 2021 vertegenwoordigen", gaat Febiac verder. "De markt is evenwichtiger voor zelfopladende hybrides (HEV), met 19.516 nieuwe inschrijvingen waarvan 52,7% door particulieren en 47,3% door ondernemingen en zelfstandigen, ingeschreven werden."

Het geëlektrificeerde aanbod blijft groeien

De automobielsector investeert volgens Febiac zwaar in de ontwikkeling en het op de markt brengen van geëlektrificeerde voertuigen. Dit komt niet alleen tot uiting in het aantal inschrijvingen van nieuwe auto's, maar ook in het steeds groter wordende modellenaanbod. Eind 2021 waren er in ons land 70 verschillende BEV-modellen en 87 verschillende PHEV-modellen te koop. Een record.

Verdere aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot

Door de snelle elektrificatie van het gamma nieuwe automodellen en de groeiende populariteit van BEV-, PHEV- en HEV-motorisaties, vooral bij de ondernemingen, laat de automarkt een nieuw laagterecord voor de gemiddelde CO2-uitstoot optekenen. Terwijl dit gemiddelde volgens de oude NEDC-test nog 107,9 gr/km bedroeg in 2020, is dat in 2021 gedaald tot 97,1 gr/km (NEDC). Gemeten met de nieuwe WLTP-test, is de gemiddelde CO2-uitstoot op een jaar tijd gedaald van 130,7 g/km tot 116,9 g/km in 2021 (WLTP).

Als gevolg van de grotere populariteit van BEV- en PHEV-motorisaties bij ondernemingen, hebben de nieuwe bedrijfswagens die in 2021 werden ingeschreven, logischerwijs een veel lagere gemiddelde CO2-uitstoot dan nieuwe auto's die door particulieren werden ingeschreven.

Meest populaire modellen in 2021

Meer autonieuws en interessante acties en deals via onze pagina Online Autosalon Actie 2021 - 2022


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?