Extra verkeersmaatregelen in Kaudenaardewijk

Het gemeentebestuur heeft twee bijkomende maatregelen genomen om de overlast door het 'piekverkeer' in de Kaudenaardewijk in Dilbeek aan te pakken.

De Kaudenaardewijk rekent al jaren met verkeersproblemen af. Enerzijds is er de school Regina Caeli die bij start en einde van de schooltijd heel wat verkeer genereert, anderzijds is er ook veel sluipverkeer dat langs de wijk de Ninoofsesteenweg probeert te vermijden om zo van- en naar Anderlecht te rijden.

Raad van Strate

De gemeente overlegt al enkele jaren nauw met de wijkraad 'Raad van Strate' om de verkeersproblemen in de buurt aan te pakken. Dat leverde al enkele maatregelen op die voor verbetering zorgden, zoals het éénrichting maken van een deel van de Broekstraat en de Schilderkunstlaan.

Bevraging

Toch bleven enkele problemen naar voor komen in een uitvoerige bevraging door de wijkraad. Zo blijft het gevoel leven dat er erg snel gereden wordt in de Kaudenaardestraat en wordt het woonerf van de Kapelstraat druk gebruikt tijdens de piekuren.

De bevraging mondde uit in een het voorstel om geschrankt parkeren in te voeren in de Kaudenaardestraat en enkele andere straten en tegelijk de Kapelstraat te knippen van aan het kapelletje.

Veiliger op de fiets

Schepen Stijn Quaghebeur: "Het college is in grote lijnen op het voorstel ingegaan. Het knippen van de Kapelstraat heeft een bijkomend voordeel. Er ontstaat een verkeersarm alternatief voor (schoolgaande) fietsers. Deze kunnen quasi volledig conflictvrij van centrum Dilbeek via de tunnel onder de N8, de Loweidestraat en de Kapelstraat naar de scholen, jeugdhuis en zwembad. Vandaag is de fietsroute theoretisch uitgetekend op de Kaudenaardestraat maar door het drukke verkeer en de beperkte ruimte kunnen we er nooit een veilige fietsroute maken. De parallele (en nu geknipte) Kapelstraat leent zich daar wel toe.

Beide ingrepen maken deel uit van een proefopstelling die zes maanden zal lopen. Verkeerstellingen zullen de effecten verder in kaart brengen. In samenspraak met de wijkraad zal nadien een evaluatie gemaakt worden.

Waarschuwing

De maatregelen zijn reeds in voege dus ouders die hun kinderen via de Kapelstraat willen afzetten zijn gewaarschuwd: er is geen doorgang meer. De politie is op de hoogte en zal tijdens de start van het nieuwe schooljaar aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?