Extra controles op alcohol en zwaar vervoer in oktober

VLAAMS-BRABANT - In oktober gaan de lokale en federale politiediensten, op aansturen van de provincie Vlaams-Brabant extra controleren op rijden onder invloed. Extra aandacht zal ook gaan naar de chauffeurs van zware voertuigen en autocars en autobussen die leerlingen vervoeren.

"Rijden onder invloed leidt tot gevaarlijk verkeersgedrag. Chauffeurs die rijden onder invloed van alcohol tonen meer onnodige variatie in de snelheid en in de koers die ze proberen te houden. Wie rijdt onder invloed van alcohol heeft last van tunnelzicht en herkent potentieel gevaarlijke situaties minder snel", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

In oktober gaan de politiediensten in het bijzonder ook de chauffeurs van zware voertuigen, autocars en autobussen die leerlingen vervoeren aan controles op rijden onder invloed onderwerpen." Verkeersongevallen met vrachtwagens doen zich minder vaak voor maar de schade bij dit soort ongevallen is des te groter.  In 2014 gebeurden in Vlaams-Brabant 258 letselongevallen met vrachtwagens van meer dan +3,5 ton. Daarbij vielen er 384 slachtoffers,  16 personen overleefden het ongeval niet", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Uit de analyse van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel die in 2014 in Vlaams-Brabant gebeurden, blijkt dat de klassieke ongevalspiek zich voordoet in de maanden september en oktober. De start van het nieuwe schooljaar met opnieuw meer verkeer en de gewijzigde weersomstandigheden, zoals een nat wegdek, zijn hiervoor een verklaring.

"Per 1.000 verkeersongevallen met lichamelijk letsel in België tellen we 17 doden. Als enkel naar de ongevallen met vrachtwagens worden beschouwd, loopt het dodental op tot 45. Nochtans is het ongevallenrisico per miljard afgelegde voertuigkilometers voor vrachtwagens niet hoger dan voor andere weggebruikers", besluit provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?