Evaluatie na vijf maanden proefopstelling in Ingendael-wijk

Eind september 2021 werd het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente Beersel goedgekeurd door de gemeenteraad. Er werd sterk ingezet op participatie binnen de opmaak van dit mobiliteitsplan. De gemeente hield, specifiek voor de wijk Ingendael, verschillende participatiemomenten in 2020 en 2021.

Zo kwam een volledig plan tot stand om de verkeersveiligheid en –leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Dit plan werd eind 2021 uitgerold onder de vorm van een proefopstelling. Van de hele wijk werd een zone 30 gemaakt, er werd een tonnagebeperking ingevoerd, er zijn fietsstraten ingericht, de Ingendaellaan werd ook smaller gemaakt en voorzien van geschrankte parkeervakken,…

Na een gewenningsperiode van 5 maanden is het nu tijd voor de evaluatie. Ook voor deze laatste stap rekent de gemeente op de input van de inwoners, zowel van de wijk zelf als van daarbuiten.

Feedback omtrent de proefopstelling kan nog tot eind mei doorgegeven worden via de website van de gemeente (beersel.be), onder de rubriek mobiliteit. "Deze input zal dan samengelegd worden met alle andere instrumenten die voor handen zijn (nieuwe snelheidsmetingen, plaatsbezoeken, input politie,…), waarna er zal beslist worden of en welke zaken moeten aangepast worden", aldus de gemeente.

Archief

Zone 30 moet veiligheid en leefbaarheid in wijk Ingendael verhogen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?