Evacuatie na gaslek

HALLE - Een dertigtal huizen in Resteleurs is gisteren enkele uren ontruimd na een gaslek. De bewoners moesten goed drie uur bang afwachten of ze de nacht al dan niet in hun eigen bed zouden mogen doorbrengen. 

Rond 17 uur merkten kinderen uit de buurt op dat de gasgeur die er al enkele dagen hing, nog steeds niet was verdwenen ondanks werken die er deze week pas waren uitgevoerd na een gaslek. Zij verwittigden hun moeder, die op haar beurt de hulpdiensten er bij haalden. Die besloten uit voorzorg een tiental woningen te ontruimen om het lek grondig op te sporen.

Bij dat onderzoek bleek de situatie echter ernstiger dan gedacht. Het gas had zich in de rioolbuizen in de straat opgehoopt, wat een reëel ontploffingsgevaar inhield. Daarom werden ook de bewoners van nog eens vijftien huizen geëvacueerd. Het gaslek werd vrij vlot gedicht, maar het opgehoopte gas bleef hangen in de riolen.

Na onderzoek en overleg besloten de hulpdiensten een schuim in de riolen te spuiten om zo proberen het gas naar buiten te drukken langs de rioolputten. Aan de bewoners werd gevraagd erg aandachtig te zijn voor gasgeur, omdat het ook mogelijk was dat het gas langs de afvoeren in de huizen zou ontsnappen. Dat bleek niet het geval, zodat iedereen rond 20.30 uur weer naar huis kon. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?