Erosiecoördinator helpt Gooik in strijd tegen wateroverlast

GOOIK - Na de overstromingen in de zomer van dit jaar, inventariseerde de gemeente een aantal knelpunten. Soms zijn voor de aanpak van de problemen aanpassingen in de riolering nodig. Maar soms ligt de oorzaak in de steile hellingen van landbouwpercelen. Bij een aantal van de kritieke plekken moet op een slimme manier ingegrepen worden. Met vaak eenvoudige maatregelen kan het water naar de juiste plaats geleid worden.

Gooik is door zijn reliëf en hellende landschap een 'erosiegevoelige' gemeente. Werken in functie van erosiebestrijding worden voor 90% gesubsidieerd door Vlaanderen en de provincie. De gemeente werkt daarvoor samen met de erosiecoördinator van de provincie Vlaams-Brabant. Hij zoekt mee naar de juiste oplossing voor elk afzonderlijk probleem.

“Deze week bezochten we samen met de erosiecoördinator een aantal van de dringendste punten in de Paddenbroekstraat, Zwartschaapstraat, Oplombeekstraat, Dorpsstraat, Kerkhofstraat en Kleistraat”, zegt landbouwschepen Simon De Boeck.

Voor 2015 wordt al een budget voorzien voor de eerste werken. Vaak zal dit in samenspraak moeten gebeuren met eigenaars van de gronden. “Maar we verwachten wel dat de mensen het probleem begrijpen en mee willen werken aan een oplossing”, besluit de schepen.

http://www.lne.be/themas/bodem/erosie1/erosiecoordinatoren


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?