Erosiebestrijdingswerken in Sint-Genesius-Rode afgerond

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Sint-Genesius-Rode voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Kwadeplasstraat.

Bij hevige regenval trad er ter hoogte van de Kwadeplasstraat meermaals water- en modderoverlast op. “Deze overlast is afkomstig van een sterk erosiegevoelig landbouwperceel dat grenst aan de Bosstraat, en via een voetweg naar de Kwadeplasstraat en de Kwadebeek afwatert”, zegt Miguel Delacroix, schepen voor landbouw in Sint-Genesius-Rode.

“Om de water- en modderlast aan de Kwadeplasstraat in Sint-Genesius-Rode te bestrijden, investeren we  9.472,26 euro in deze werken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

De houthakseldam van 80 meter lang vertraagt het afstromend water en de meespoelende grond kan erachter bezinken. Om onderspoeling te voorkomen werd de dam ongeveer 20 centimeter ingegraven. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen, wat dan weer positief is met het oog op de zomerse droogteperiodes.

De houthakseldam werd aangelegd door ‘Pro Natura vzw’ uit Roosdaal. De totale kostprijs van de erosiebestrijdingswerken bedroeg 10.524,73 euro. De landbouwer gaat een overeenkomst afsluiten voor de aanleg van een grasstrook op de akker.

“Onze erosiecoördinatoren staan de lokale besturen bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

De gemeente Sint-Genesius-Rode trof eerder al maatregelen om erosieproblemen in de gemeente aan te pakken. Zo werden vijf erosiepoelen, gecombineerd met acht houthakseldammen en grasstroken, aangelegd, om de woningen langs de Priorijlaan en de IJsvogellaan te beschermen.

“Deze maatregelen kaderen in ons totale waterbeleid”, zegt schepen Miguel Delacroix. “Het regenwater wordt bijgehouden op de plaats waar het valt en kan infiltreren of vertraagd aflopen.Het is immers niet meer de bedoeling om regenwater af te voeren via de rioleringsstelsels.  De natuurlijke buffering zorgt ervoor dat wij minder moeten investeren in de aanleg van dure betonnen bufferbekkens en in het ruimen van riolering na overstromingen”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?