Eerstelijnszones en Toekomstforum Halle-Vilvoorde slaan de handen in elkaar

Om snel en efficiënt te kunnen reageren op mogelijke Covid-19-uitbraken in de regio Halle-Vilvoorde, hebben de vijf eerstelijnszones AMALO, BraViO, Pajottenland, Regio Grimbergen en Zennevallei een regionaal Covid-19-aanspreekpunt opgericht. Ze werken hiervoor samen binnen het regionaal zorgplatform Halle-Vilvoorde, ondersteund door burgemeestersoverleg Toekomstforum Halle-Vilvoorde en LOkaal GezondheidsOverleg LOGO Zenneland.

Hoewel pas erkend (sinds juli 2020) door de Vlaamse overheid, bewezen de zorgraden van de eerstelijnszones eerder dit jaar al hun doeltreffendheid bij de lokale aanpak en organisatie van de Covid-19-crisis door het opzetten van lokale Covid-19-teams, triage- en schakelzorgcentra, verdeling van beschermingsmiddelen aan zorgverleners enz.

Na de eerste Covid-19-golf besliste de Vlaamse overheid dan ook om de eerstelijnszones bijkomende opdrachten te geven om heropflakkeringen van Covid-19 in de toekomst aan te pakken: (1) het beheersen van uitbraken, (2) het solidariseren van het aanbod (o.a. psychosociale ondersteuning en beschermingsmaterialen, ook gericht op voorzieningen), en (3) het sensibiliseren van de bevolking. Vlaanderen biedt de eerstelijnszones hiervoor een beperkte subsidie van 15.120 euro gedurende één jaar. Deze middelen leggen de vijf eerstelijnszones nu samen om een versterkte opvolging te organiseren en een 7 op 7 permanentie te verzekeren.

In elke eerstelijnszone is intussen een Covid-19-team actief, met een verantwoordelijke teamleider en een medische expert. Ook vertegenwoordigers van de lokale besturen (burgemeesters en noodplanambtenaren), van zorgverleners en ziekenhuizen maken hier deel van uit.

De teamleiders van de vijf Covid-19-teams staan niet alleen in voor de coördinatie van deze teams. Ze sturen ook een lokale pool van huisbezoekers aan (in het kader van contact- en bronopsporing) en ze bemannen en bevrouwen het gezamenlijk regionaal aanspreekpunt met een centraal telefoonnummer en mailadres.

De medische expert, een huisarts uit de regio, heeft een belangrijke rol in het contact- en brononderzoek, maar ook in het analyseren van lokale uitbraken.

Op die manier kunnen de teams infectieziekten van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de provinciale noodplanambtenaar snel alarmsignalen doorgeven i.v.m. lokale Covid-19-uitbraken. De teamleiders gaan met deze informatie snel aan de slag met hun Covid-19-team, de burgemeesters en gemeentelijke noodplanambtenaren.

Ook de preventie van besmettingen en uitbraken blijft een prioriteit. Via sensibiliseringsacties en informatie op maat zal hieraan gewerkt worden i.s.m. de gemeentelijke communicatiediensten en LOGO Zenneland.

De vijf eerstelijnszones werken samen in de schoot van het regionaal zorgplatform Halle-Vilvoorde, dat begin dit jaar gestart is als pilootproject en getrokken wordt door Toekomstforum Halle-Vilvoorde. Het regionaal zorgplatform heeft als doel ervoor te zorgen dat de zorgnoden van de burger beter afgestemd worden met het zorg- en welzijnsaanbod in de regio.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?