Eerste semipubliek waterstoftankstation in Vlaams-Brabant

ZAVENTEM - De provincie Vlaams-Brabant verleende Air Liquide Advanced Business SA een milieuvergunning voor de uitbating van een waterstoftankstation in Zaventem.

Air Liquide plant de bouw en exploitatie van een waterstoftankstation langsheen de Leuvensesteenweg in Zaventem op een perceel van Toyota Motor Europe nv. De locatie laat toe om een publiek toegankelijk tankstation uit te baten waarbij ook een diensttoegang is voorzien voor Toyota.

"Waterstofvoertuigen zijn in wezen elektrische voertuigen, voorzien van een kleine batterij," zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. "De batterij wordt voorzien van stroom door middel van een brandstofcel. Hiervoor wordt waterstofgas verbruikt en water geproduceerd. Er zijn dus geen schadelijke luchtemissies van deze voertuigen. Een ander aanzienlijk voordeel van deze voertuigen is dat ze zeer stil zijn, aangezien ze niet met een verbrandingsmotor werken. Dit draagt, zeker in een stedelijke omgeving, bij tot een stillere leefomgeving."

In eerste instantie zal Toyota de enige klant zijn van dit tankstation. Naarmate voertuigen op waterstof commercieel verkocht zullen worden, kan dit station onmiddellijk door externe klanten gebruikt worden. De site zal ook kunnen gebruikt worden voor het tanken van autobussen op waterstof. De exploitant heeft zowel op vlak van de distributie van allerhande gassen als de exploitatie van waterstofstations wereldwijd een stevige expertise opgebouwd.

"De omgeving moet niet vrezen voor gevaar," verduidelijkt Tie Roefs. "Er werd een bijbehorende veiligheidsstudie opgemaakt en alle maatregelen hieruit dienen onverwijld te worden genomen. Zo is er permanente camerabewaking voorzien, op strategische plaatsen dient er permanente waterstofgasdetectie aanwezig te zijn, er is een duidelijk aanwezige noodstop en de installaties dienen extra te worden beveiligd tegen mechanische impact van voertuigen en vandalisme."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?