Eerste schepen Peter Lacres spreekt Pepingse 11-juli-viering toe

PEPINGEN – De gemeenteraad heeft dinsdagavond beslist dat eerste schepen Peter Lacres een toespraak zal houden op de 11-juli-viering. Het schepencollege had alleen burgemeester Eddy Timmermans daarvoor aangeduid.

“De jongste maanden en weken deinst de LvB en wat er van de NV-A nog over blijft er niet van terug om de brievenbussen van de Pepingenaren te overstelpen met propaganda van het laagste niveau. Er wordt met modder gegooid en allerhande verwijten in combinatie met leugens vieren hoogtij”, zegt Peter Lacres.

“Tijdens colleges worden beslissingen niet collegiaal genomen en het minderheidsbestuur heeft inmiddels een versnelling hoger geschakeld. Zo verbieden ze dat Peter Lacres zou speechen tijdens de 11 juli-viering, op aandrang van de overgebleven N-VA schepen, die een Vlaams beleid nooit heeft ondersteund. Kortom, censuur op zijn mooist waar Noord-Korea nog iets van kan leren. Want is dit geen totalitair regime waar er geen onafhankelijke pers mag zijn?”, vraagt de eerste schepen zich af.

“Het huidige college is een klucht geworden. Als de burgemeester tijdens een jubileum mij volledig negeert en er alles aan doet om de dissidente schepen schaakmat te zetten, is dat bijzonder kleinzielig. Een jubileum van echtparen mag geen politieke afrekening zijn. Ik heb dat ook beslist om niet langer de frustraties van de Pepingse burgervader te ondergaan.”

Maar tijdens een 11 juli viering wil de onafhankelijke schepen zijn rol actief opnemen. “Als ze mij willen censureren, dan kunnen ze evengoed al mijn bevoegdheden in één klap afnemen. Pepingen heeft meteen trouwens een primeur, het is immers de eerste keer dat Eddy Timmermans sinds 2013 een actieve rol zal spelen tijdens de 11 juli viering op 8 juli. Schitterende hij afgelopen jaar niet door zijn afwezigheid?”

Omdat de traditionele toespraken in 2013, 2014 en 2015 telkens gehouden werden door eerste schepen Peter Lacres, werd gisteren op de gemeenteraad, meerderheid tegen minderheid beslist dat de dissidente schepen namens de gemeenteraad een toespraak mag houden.

“Ik verwelkom de burgemeester met open armen op het feest van en voor alle Vlamingen, ongeacht hun achtergrond, religie, geslacht of politieke kleur. Elke Pepingenaar is van harte welkom op dit volksfeest. Ik kijk er alvast naar uit dat alle mandatarissen uit volle borst en zonder spiekbriefje de Vlaamse Leeuw zullen meebrullen”, besluit Peter Lacres

De pot verwijt de ketel dat hij zwart is!

Gerard Defloo: "In recente en ook in minder recente persartikels kan Peter Lacres mij (Gerard Defloo) ongestoord vegen uit de pan geven. Het is meer dan tijd dat ik hem van antwoord dien. Peter zal iedereen welkom heten op de 11 juli viering…maar hoeveel Pepingse Vlamingen zullen dit ook doen? Dit is de hoofdzaak, de kern…de focus ligt niet bij Peter Lacres noch zijn toespraak.  Een 11 juli speech is niet het monopolie van Peter Lacres…het feit dat hij dat nog gedaan geeft bezorgd hem geen verworven recht.

Een toespraak op een 11 juli viering is natuurlijk iets anders dan Mich Jagger trachten te imiteren. Modder gooien, leugens verkondigen, allerhande brutale verwijten etc zijn kenschetsend voor onze visionaire 1ste schepen. De NVA zou sinds zijn dissidentie volledig inééngestuikt zijn…inderdaad door roddel van het laatste niveau zijn enkelen ook dissident geworden. Ik wens deze personen alle succes toe onder de vleugels van Peter. Het gezegde de pot verwijt de ketel dat hij zwart is hier beter op zijn plaats.

Het aantal deelnemers aan de 11 juli viering is sinds 2013 gedurig gedaald…door de wervende toespraken van onze 1ste schepen?  Op vele plaatsen houdt de burgemeester de 11 juli verwelkoming ( o.a. te Gooik) en misschien kan hier door het aantal 11 juli feestvierders in Pepingen toenemen. Pepingen zou in de toekomst deze viering samen met enkele andere gemeenten kunnen organiseren zoals Gooik reeds doet. De gelegenheidstoespraak als het hoogtepunt van de 11 juli viering aanzien getuigt van een ongeziene arrogantie! In het landelijke Pepingen komen echte of would-be wereldleiders niet speechen!

Afwezig zijn (geheel of gedeeltelijk) op collegevergaderingen is sinds 2013 voor Peter Lacres dagdagelijkse kost. De BBC toelichtingen gedurende maanden in 2013 beschouwen als scherts en nadien twijfelen aan het bestaan van een visie en een beleid van de LVB NVA coalitie verdient tenminste een celstraf. Als schepen van Vlaams beleid mij de schepen van financiën aanklagen omwille van zijn onbestaande ondersteuning van het Vlaams beleid is de logica op zijn kop. Nu wat heeft schepen P. Lacres gedaan sinds 2013 voor het Vlaamse beleid….of beperkt zich dat tot 11 juli toespraken In 2013 – 2014 – 2015 -2016 – 2017 -2018 – 2019 – 2020 en zo verder?

“In het Gemeentedecreet worden geen bepalingen opgenomen over de bevoegdheid om te speechen, namens de gemeente, op vieringen! Dit zijn afspraken die onderling tussen de verschillende schepenen en burgemeester worden gemaakt. De toezichthoudende overheid kan hierin dan ook geen verder standpunt innemen”. Het voorgaande is het integraal antwoord van de hogere overheid op de vraag ter zake gesteld door de gemeentesecretaris. Maar volgens de 1ste schepen kan hij toch het woord nemen en dit op basis van hetzelfde gemeentedecreet?

 Tijdens de colleges worden de beslissingen collegiaal genomen tussen de aanwezige collegeleden! Peter Lacres heeft het geheugen van een konijnnestaart…Als voormalig schepen van Sport deelde hij bij de scholenveldloop alle medailles uit… er waren nog twee schepenen aanwezig die door onze 1ste schepen volledig genegeerd werden. Bij de voorstelling van de burgemeester en de schepenen aan de pers…diende een journalist hem in te lepelen dat hij ook bevoegd? was voor “Vlaams Beleid”. Ik wacht nog altijd op zijn 1ste initiatief ter zake en ook op de bewijzen van zijn vele lobbywerk om Pepingen als focusgemeente te kaderen in het Gordelfestival 2013.

In de tijd dat alles nog koek en ei leek blonk Peter Lacres reeds uit door zijn onaangekondigde afwezigheid op zeer vele jubileums. De vele gelegenheidsfoto’s genomen op deze bruiloftsfeesten tonen een  burgemeester zonder de minste frustratie….meestal ontbreekt de  gefrustreerde 1ste schepen, die niet beter vraagt dan “al zijn bevoegdheden”? afgenomen te worden. Hij wordt dan toch verder betoelaagd, mag de zittingen bijwonen, mag alle documenten in kijken en kan zich dan voor 100 % wijden aan zijn professionele loopbaan. Niet alléén de burgemeester maar ook het restant van de vele NVA-ers moeten zich oppeppen om naar de  toespraken van de 1ste schepen te komen luisteren. Ook het totalitair Noord-Korea en het ontbreken van een onafhankelijke pers worden even (dit even terzijde) aangehaald in zijn recent persartikel !

Onze 1ste schepen Peter Lacres is een fan van de Rolling Stones…meer speciaal van Mich Jagger en daar is uiteraard niets mis mee! Nu indien Peter Lacres wat respect heeft voor de betekenis van het Vlaamse 11 juli feest dan komt hij best de Vlaamse Leeuw meebrullen? of blijft hij elders op zijn geliefkoosde plek luisteren naar de Rolling Stones en voor de zoveelste maal naar (I Can’t Get No) Satisfaction.  "

Defloo Gerard  - lid NVA sinds 2002.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?