Een nieuwe reisweg en een halte “Bollie en Billie” voor bus 88

Vanaf maandag 31 augustus neemt bus 88, die het UZ Brussel met het De Brouckèreplein verbindt, een nieuwe reisweg in Jette. De bus passeert via de Swartenbrouck-, de Van Engeland- en de Heymboschlaan. Daarvoor is een nieuwe bushalte in het leven geroepen in de Van Engelandlaan met de naam “Bollie en Billie”. De halte ligt naast de rotonde die gewijd is aan de twee striphelden van Roba.

Buslijn 88 (UZ Brussel – De Brouckère) volgde tot nu een omlegging in Jette, via de Henri Liebrechtlaan en de Abdij van Dieleghemstraat. Deze twee assen werden ook bediend door bus 13. Er was dus een nieuw evenwicht nodig qua openbaar vervoer in deze wijk in Jette, zoals het busplan van de MIVB voorziet.

Een directe verbinding

Dankzij deze nieuwe reisweg van bus 88 kunnen de bewoners van de noordelijke wijken in Jette terug gemakkelijker op andere plaatsen in de gemeente geraken. Ze hebben nu een directe verbinding met het UZ Brussel, met het Huderf/Brugmannziekenhuis, met de sportinfrastructuur van Heymbosch, en met het station van Jette. Verder geraken zij nu ook vlot op het Bockstaelplein, in het Noordstation en in het historische hart van Brussel. In de Van Engelandlaan is een nieuwe bushalte “Bollie en Billie” aangelegd, naast de gelijknamige rotonde. De halte is toegankelijk voor mindervaliden en slechtzienden.

“De bewoners van het noorden van Jette wachtten al lang op deze aanpassing van lijn 88. Ook talrijke Brusselaars (m/v) kunnen nu gemakkelijker in de grote ziekenhuizen in Jette geraken. Voor al deze personen betekent de aanpassing van lijn 88 een extra alternatief voor de auto, en dat stemt me gelukkig. In deze zin speelt de MIVB echt haar rol als openbare dienstverlener”, onderstreept Hervé Doyen, burgemeester van Jette.

Een testfase

Om zeker te zijn van een goede doorkomst en het kruisen van de bussen in de Heymboschlaan en de Van Engelandlaan werden deze zomer werken uitgevoerd (heraanleg van voetpaden, beveiligen van voetpaden en fietspaden, zebrapaden werden aangepast aan mindervaliden,…). Het gaat om een tijdelijke uitrusting die de MIVB zal testen en evalueren, in samenwerking met de gemeente Jette.

De MIVB vraagt later dit jaar een bouwvergunning aan voor de definitieve aanleg van deze elementen, op basis van een overleg met het gemeentebestuur en de buurtbewoners. Deze heraanleg van de reisroute zal rekening houden met de snelheid van de bussen, met het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers. Er zal eveneens rekening gehouden worden met de toegankelijkheid voor mindervaliden en slechtzienden, en met het uitzicht en de groene omgeving in de Heymboschlaan.

30% meer plaatsen tegen 2024

"Het werk om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken stopt nooit. De aanpassingen aan het busaanbod in Jette maken integral deel uit van het nieuwe busplan. Deze grondige herziening van het net is de belangrijkste in 30 jaar, en heeft als doel om 30% meer plaatsen te kunnen aanbieden tegen 2024. Beetje bij beetje wordt twee derde van de buslijnen van de MIVB hervormd om het openbaar vervoer te verbeteren.”

Het busplan werd goedgekeurd door de Brusselse regering in maart 2018. Naast de aankoop van nieuwe voertuigen voorziet het busplan ook in de aanleg van nieuwe verbindingen en een betere dienstverlening in wijken waar er momenteel geen of weinig openbaar vervoer is.

“De bedoeling is om ons voor te bereiden op de mobiliteit van de toekomst”, vertelt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. “Hoe we dat gaan doen? We leggen nieuwe lijnen aan, zorgen voor betere aansluitingen en verhogen de capaciteit en de frequenties van bestaande buslijnen”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?