Een nieuw leven voor stoelen van Sint-Rochus-kerk

Om de binnenrestauratie van de Sint-Rochus-kerk mogelijk te maken moest die helemaal leeg gemaakt worden. De 400, nog bruikbare stoelen, verhuizen naar andere parochies en naar de parochiezaal, die dienst doet als voorlopige kapel. De aannemers gaan vanaf 8 november aan de slag.

“In een opstartvergadering met de ontwerper, de stadsdiensten en de aannemers werden afspraken gemaakt om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. In de eerste plaats werd de parochiezaal omgebouwd tot tijdelijke kapel voor de misvieringen, met de hulp van enkele mensen uit de parochieploeg en de kerkfabriek. De KWB’ers maakten de kelderverdieping leeg en installeerden het Ontmoetingslokaal in de veranda. Beide ‘operaties’ zijn zeer succesvol verlopen, tot volle tevredenheid van de misgangers en de verenigingen die het veranda-lokaal gebruiken.”

De kerk volledig leegmaken was een ander paar mouwen. Algauw bleek dat er onvoldoende opslagruimte overbleef om alle kerkmeubilair in onder te brengen en diende naar ander oplossingen gezocht. Het tijdelijk stockeren ervan in containers bleek een zeer dure zaak. Een zeecontainer huren voor een paar jaar of kopen zou zeker meer dan 10.000 € kosten. En dat nog los van de vraag waar zo’n containers zouden staan gedurende de werken en hoe de stoelen na hun verborgen leven zouden overblijven.

Daarom werd een andere piste bewandeld. “Omdat eerder besloten werd om de kerk na de restauratie ook nevenbestemmingen te geven naast de liturgie en de pastoraal, leek het evident dat ook het meubilair daaraan diende aangepast. Het bleek bovendien dat de huidige stoelen niet alleen zeer oud zijn, maar dat er ook  heel wat  aangetast zijn door houtworm en andere technische mankementen”, zeggen Pierre De Bisschop en Guido Van Belle van de kerkfabriek.

Daarom besliste de kerkfabriek om alle stoelen te vervangen door nieuwe tegen het einde van de werken. Dit zal worden opgenomen in de meerjarenplanning en de begroting van de kerkfabriek, waar de stad in principe akkoord mee ging.

Waar zijn de stoelen naartoe?

Via de sociale media doken foto’s van een container met kerkstoelen op. “De aangetaste of technisch onbruikbare stoelen werden op een afvalcontainer geladen, samen met oude onbruikbare rommel die op de ‘zolders’ van de kerk werd gevonden. Een ander deel verhuisde naar de parochiezaal voor de tijdelijke kerk. En tenslotte zijn er heel veel naar andere parochies gegaan, onder meer naar Namur en  Louvain-la-Neuve, door bemiddeling van parochianen, maar vooral naar de kerk van de Heilige Familie van Dessel Witgoor, na een openbare oproep via Parcum. Alles bijeen vonden meer dan 400 stoelen een nieuw leven of een rustige oude dag in andere kerken.”

De verhuis was een zware opdracht. De kerkfabriek en veel straffe mannen van KWB gingen samen aan de slag en klaarden de klus. Vanuit Dessel werden een grote camion en vier gemeentearbeiders ter hulp gestuurd

De scouts hebben hun lokalen volledig opgekuist en alle overbodig materiaal op de container geladen.

Foto: ingezonden

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?