Een nieuw gerecycleerd kersttafereel in Sint-Pieters-Kapelle

De Koninklijke fanfare Sint-Pieters-Herleving, SPH Crescendo en de creatieve ploeg brachten voor de 27ste keer de gepaste kerstsfeer in het dorp.

De uitdaging die de muziekvereniging zich sinds een 3tal jaar zelf oplegde blijft de drijfveer voor veel creatieve ideeën. Toch tijd en creativiteit investeren en zich blijven inzetten voor hun Sint-Pieters-Kapelle,  maar tegelijkertijd  in tijden van besparen en recycleren doen wat kan.

Dit jaar recycleerde de voorzitter timmerhout en palet, verlichting in bruikleen en gratis bekomen krimpfolie voor paletverpakkingen. De ochtenddauw of regendruppels maken er op ieder moment een nieuwe schittering van. Dit alles werd onder de kundige leiding van de trouwe helpers Marianne en Luc samengebracht tot een mooi geheel en een nieuwe opvallende kerstboom.  

Het succes, van vorig jaar, om kerstfiguren te creëren met heel wat gerecycleerd materiaal uit huis en tuin werd op een zeer knappe manier herhaald om tot een mooi interieur te komen.

Critici kunnen en mogen altijd opbouwende kritiek leveren tot nieuwe ideeën, zolang het maar ecologisch en budgetvriendelijk is en ze mogen zelfs de inbreng mee komen realiseren/helpen voor de volgende edities.

Het wordt een grote uitdaging om volgend jaar een nieuwe creatie te maken aan de vooravond van de fanfare haar eeuwfeest. Wie weet waar ze inspiratie nu gaan vinden? 100 jaar fanfare en 28 j kerststal.

Een fanfare laat zijn dorp leven met muziek maar doet daarbuiten ook veel andere dingen om het leven mooier en aangenamer te maken voor de medemens.

De fanfare wenst iedereen een fijne kerstperiode en een voordspoedig en ook zeer muzikaal 2018.  www.uwfanfare.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?