Een Lindeboom voor groene schepen Paul Cardoen

GALMAARDEN – In de Repekouter in Vollezele is een winterlinde ingehuldigd, ter nagedachtenis van wijlen schepen Paul Cardoen.  De boom staat op een mooi plekje  met bordje en wat uitleg.

De planting van de boom is een onderdeel van de actie ‘Pajottenland van je bomen’. In dit project werkt het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei samen met 7 gemeenten aan een beleid rond bomen en landschap. Door de opmaak van een bomenbeleidsplan en de inrichting van bomenplekjes wordt de eigenheid en het erfgoed van de gemeente en het Pajottenland versterkt en leesbaar gemaakt.

Leen Van de Weghe van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei vertelde hoe ze Paul leerde kennen tijdens vergaderingen van de Congoberg. Hoe hij constructief meedacht en geëngageerd was. Deze boom zal erover honderd jaar nog zijn.

Voor Pauls weduwe Simonne was het een moeilijke dag maar toch ervaarde ze de boomplanting als een met warm gebaar.

 Burgemeester: “We moeten leren dank u te zeggen als iemand er nog is”. Hierna volgt de tekst van zijn toespraak.

 

“In samenwerking met het gemeentebestuur en het regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei Planten we vandaag een boom ter ere van schepen Paul Cardoen. Voor zijn rijke maar veel te korte leven gedenken we hem met veel fatsoen. Paul was een beste vriend en een charismatische figuur,

Die vele jaren deelnam aan ons gemeentebestuur. Op alle bijeenkomsten was hij steeds present. Hij bestudeerde alle agendapunten zeer attent. Hij was van sport en cultuur een uitzonderlijke schepen. En hij behaalde bij menige verwezenlijking zijn strepen.

Vissen was zijn hobby, en van beroep was hij kinesist. Hij kon zingen als geen ander, maar hij was ook een droge humorist. Hij kon zijn talrijke patiënten telkens het beste adviseren. Bij een passende mop kon hij hun spieren goed masseren. In leuke woordspelingen en grappen was hij een krak. Hij toverde ze uit zijn broekzak met het grootste gemak.

Paul was steeds tevreden en een voorbeeld voor iedereen. Hij zette zich in voor zijn levenswerk van kop tot teen. Steeds jong van hart en altijd goed gezind, werd hij door iedereen graag gezien en speciaal bemind.

We kozen ter ere van Paul een lindeboom. We zien hem hierin weerspiegeld als in onze droom. Zijn zachte karakter wordt in deze linde gesymboliseerd. Voor zijn levenswerk wordt hij hier blijvend gehonoreerd. Met uitbundige takken reikend naar de wolken, willen we voor Paul onze eerbied en waardering vertolken.

Zo was Paul ook; steeds in zijn werk verder reikend en kordaat; Doorzettend, nuchter, waardig, bescheiden; in één woord : een man van formaat. Deze veel bezongen linde weerspiegelt zijn liefde voor zang en muziek. Hij blijft voor ons een fijngevoelige man en bijzonder een droge komiek.

Menige voetganger zal genieten van de bloeiende linde met zijn fijne geur en zal kunnen uitrusten bij een mooi panorama en met een goed humeur. In het verleden wist men alles van de boom te gebruiken en te versluizen. De geest van de linde gold ook als beschermer van kerken en huizen.

Bij de Kelten en de Germanen werd hij als een heilige boom gezien. De gedroogde bloesem werd als een middeltje tegen verkoudheid aanzien. Deze lindeboom verwijst naar een grote liefde en genegenheid.

Daarom past hij bijzonder voor Paul met zijn grote waardigheid !!! We bedanken Simonne, de familie en alle aanwezigen zeer oprecht. We weten dat Simonne en wij allen aan Paul uitermate zijn gehecht !!!

Aan allen hartelijk dank !

23 maart 2013

Pierre Deneyer Burgemeester


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?