Een kwarteeuw Dilbeekse vervoerdienst

In Breugheldal werd de 25ste verjaardag van de vervoerdienst van Dilbeek gevierd. De vrijwillige chauffeurs die zich al jarenlang inzetten voor de vervoerdienst werden er die avond in de bloemetjes gezet, met een feestelijke receptie en een barbecue.

Dilbeek kent al jaren gekenmerkt een enorme vergrijzing. Bijna een kwart van de totale bevolking is bejaard. Velen van hen komen weinig of nooit buitenshuis. Het openbaar vervoer is voor hen vaak moeilijk toegankelijk. Dat leidt dikwijls tot isolement en vereenzaming.

Als antwoord op deze problematiek werd onder impuls van wijlen mevrouw J. Donvil-De Smedt, toen Schepen van Sociale Zaken, het idee geopperd om een vervoerdienst uit te bouwen vanuit het gemeentebestuur. De sociale dienst nam de praktische organisatie van de Minder Mobielen Centrale op zich. MMC is aangesloten bij Taxistop, die jaren geleden het idee van vrijwilligersvervoer lanceerde en die nu als overkoepelende organisatie voor alle aangesloten MMC’s in Vlaanderen verantwoordelijk is.

In april 1993 werd in Dilbeek het startschot gegevenmet een ploeg van een 10-tal chauffeurs.. De eerste rit werd geboekt op 12 mei 1993 met als bestemming het Bracops ziekenhuis van Anderlecht. 

De geschiedenis van de Dilbeekse vervoerdienst valt mooi samen te vatten in enkele cijfers;

  • Eind 1993 waren er 45 leden en 17 chauffeurs. Het jaar werd afgesloten met een boeking van 154 ritten en 2.721 kilometers.
  • Eind 1997 waren er al 145 leden en 17 chauffeurs. Het jaar werd toen afgesloten met een boeking van 1.060 ritten en 32.238 kilometers.
  • ‘Het piekmoment was het jaar 2000 met 2.810 ritten en 66.390 kilometers’, wat zeer uitzonderlijk was. Toen waren er 345 leden en 25 chauffeurs beschikbaar.
  • Eind 2008, na 15 jaar werking  waren er 246 leden en 18 chauffeurs. Het jaar werd afgesloten met een boeking van 1.279 ritten en 36.280 kilometers.
  • Eind vorig jaar waren er 122 leden en 13 chauffeurs en werden er 727 ritten en 18.849 kilometers gereden.

In totaal reden er de afgelopen 25 jaar maar liefst 108 chauffeurs voor de Dilbeekse vervoerdienst. Zij reden samen 32.066 ritten en legden daarbij 817 979 km af.

De uitbouw van de vervoerdienst is alleen mogelijk gemaakt dankzij de onvolprezen inzet van de vele vrijwillige chauffeurs. Daardoor draait de Dilbeekse vervoerdienst op ‘wieltjes’ en dit is mede te danken aan een goede verstandhouding tussen de medewerkers van de vervoerdienst en de chauffeursequipe, die met hun inzet aan de minder mobiele inwoners een positieve dienst bewijzen.

Minder Mobielen Centrales zijn een succes en daar mogen we trots op zijn. Ook in Dilbeek was de oprichting van de vervoerdienst een antwoord op de verplaatsingsmoeilijkheden waar vele bejaarden mee te maken hadden.

Voel je je geroepen? 

Aarzel dan niet langer en neem contact op met Helena Vlogaert,  verantwoordelijke van de vervoerdienst voor bijkomende inlichtingen.

Team Ouderenwelzijn, site Breugheldal, Itterbeeksebaan 208, 1701 Itterbeek tel. 02 568 00 46


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?