Een jaar werken in de Galmaardse Stationsstraat

GALMAARDEN - Op maandag 23 februari starten er rioleringswerken in de Stationsstraat  tussen de spoorweg en de Zwaanstraat en Winterkeer. De werken zullen maar dan een jaar duren en zullen hinder veroorzaken voor de bewoners.

De riolering wordt ontdubbeld, de elektrische kabels worden ondergronds gebracht binnen de bebouwde kom, de waterleiding wordt vernieuwd  en er wordt een gasleiding aangelegd. De rioleringsbuizen worden aan de spooroverweg onder het wegdek door geperst. De weg krijgt een nieuwe asfaltbekleding met watergreppels en boordstenen. Er komen voetpaden en paarkeerstroken in betonstraatstenen. Buiten de bebouwde kom komen er twee fietspaden die in de kom overgaan in fietssuggestiestroken.

Verschillende fases

De werken worden in meerdere fases uitgevoerd met daar bij aansluitende omleidingen. In de eerste fase, vanaf 23 februari wordt de doorpersing onder de spoorweg onder het station uitgevoerd. Die werken zouden tot eind maart duren.  In die periode kunnen de parkeerplaatsen bovenkant station niet gebruikt worden.  Er zal dan alleen kunnen geparkeerd worden op de parking beneden station, langs de Stationsstraat tussen Nieuwstraat en station en op de toegangsweg naar het sportcomplex. De gemeente richt ook zone links van de kantine van het kaatsplein in als parking.

De spooroverweg blijft tot 17 april gesloten voor gemotoriseerd verkeer maar Infrabel zorgt er voor een veilige oversteekplaats voor  voetgangers.

De volgende fase betreft het gedeelte tot de Rodestraat en de afwerking is gepland voor eind september 2015. In de derde fase worden de Rodestraat-Stationsstraat en Winterkeer tot de Zwaanstraat aangepakt. De werken kunnen starten tegen eind juni 2015 en eindigen half februari 2016. In de Winterkeer zijn er ook erosie bestrijdende  werken voorzien. Vermoedelijk gaat de aannemer er aan de slag tegen oktober 2015 om te eindigen rond eind november 2015.

De top-asfaltlaag wordt over de hele werfzone pas aangelegd als de andere werken achter de rug zijn en dat is voorzien tegen maart 2016.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?