Een islamitisch centrum in Lot? Gemeentebestuur maakt standpunt bekend

BEERSEL - De laatste tijd is er wat beroering ontstaan over een mogelijk islamitisch centrum in Beersel. De vier partijen die momenteel de meerderheid uitmaken van het gemeentebestuur van Beersel hebben ter zake een standpunt ingenomen.

De laatste weken is er beroering ontstaan over de mogelijke inplanting van een islamitische centrum in Beersel. Om niet te vervallen in vooroordelen hebben de meerderheidspartijen CD&V, sp.a, groen en NV-A gekozen om in dialoog te treden met de initiatiefnemers.

Uit het overleg is gebleken dat het hier om een kleinschalig project gaat, dat gedragen wordt door mensen die in Beersel wonen en leven. Deze mensen zijn migranten van de tweede en derde generatie en spreken behoorlijk Nederlands. Hun kinderen lopen school in het Nederlandstalig onderwijs. De initiatiefnemers willen voor de Beerselse moslimgemeenschap een ontmoetingsruimte realiseren waar iedereen welkom is. Er komt geen moskee, en dus ook geen imam. Alleen willen zij het voor de moslimgemeenschap in Beersel mogelijk maken hun godsdienstige plichten dichtbij huis te vervullen. Zo hoeven zij niet langer naar de Franstalige instellingen in Brussel te gaan. Deze ontmoetingsruimte zal niet alleen dienen om hun godsdienst te beleven maar er zullen ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals taallessen (Nederlands & Arabish) en huistaakbegeleiding voor schoolgaande jeugd. In deze context zullen zij zich naar eigen zeggen, volledig inpassen in de initiatieven inzake taalcursussen en inburgering van het gemeentebestuur. Van overlast kan geen sprake zijn en evenmin van een aanzuigeffect van migranten uit Brussel en elders, vermits het een zuiver lokaal initiatief betreft van en voor Beerselaars.

De initiatiefnemers zullen hun communicatie met de Beerselse bevolking uitsluitend in het Nederlands voeren. Dit houdt ook in dat alle opschriften aan de buitenkant van het gebouw in het Nederlands zullen zijn. Ze wensen in dialoog te treden met het cultuur- en verenigingsleven van Beersel. Zo willen ze uitgroeien tot een open islamitisch centrum dat de brug wil leggen tussen de Beerselaars en de islamitische medeburgers.

De wil tot integratie in onze lokale gemeenschap komt in alle aspecten van dit initiatief aan bod. De meerderheidspartijen CD&V, sp.a, groen en NV-A zijn dan ook van oordeel dat dit project een eerlijke kans moet krijgen.

De Voorzitters van de meerderheidspartijen De burgemeester: Hugo Casaer

Namens CD&V: Marc Desmedt

Namens groen: Jan Steyaert

Namens sp.a: Dirk Joris

Namens N-VA: Yves De Smet


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?