Een hommel-pastorietuin voor Leerbeek (Video)

GOOIK - De pastorietuin in centrum Leerbeek werd volledig vernieuwd in het thema ‘hommel’, zowel het insect als het oude instrument, met meer natuur en ruimte voor ontmoeting.

Een hommel is een oud snaarinstrument uit de Lage Landen. Bovenop de doorgaans unisono gestemde melodiesnaren zijn er een aantal bourdonsnaren aanwezig die meeklinken. De vernieuwde hommel-pastorietuin legt de link naar Gooik als gemeente van volksmuziek.

Een inwoner van Leerbeek opperde een tijd geleden het idee om meer te doen met de pastorietuin, gelegen tussen de kerk en zaal Parecia. Ooit waren deze typische tuinen kleine paradijzen: fruitboomgaarden of kleine parken met inspirerende ruimte voor de mens en biotoop voor een heel aantal diersoorten.

De gemeente Gooik nam het initiatief om de grasvlakte  opnieuw om te toveren tot een levendige tuin. Het is voor Leerbeek, de kleinste deelgemeente, dan ook heel belangrijk dat er voldoende ruimte voor ontmoeting bestaat. Niet in het minst aansluitend op de veelvuldig gebruikte parochiezaal Parecia en de heraangelegde petanque terreinen: wekelijks sporten daar tientallen Leerbekenaars in een gezellige sfeer.

Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei zorgde voor de concrete uitwerking, in samenwerking met Muziekmozaïek, De Paddenbroek, Academie Gooik, Milieuraad werkgroep Bij-een en Haviland. Financiële steun van leader Pajottenland+ (Europa investeert in platteland), Vlaanderen (ANB) en provincie Vlaams-Brabant.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?