Een aangepast taalkader Brusselse brandweer blijft nodig

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp in Brussel telt nog steeds veel te weinig Nederlandstalige hulpverleners daar komt geen verandering in. ACV Openbare Diensten bindt, als enige Nederlandstalige vakbond rond de tafel, de kat weer de bel aan en protesteert tegen deze gang van zaken. Vandaag zijn er immers al te weinig Nederlandstalige operationele personeelsleden om een gegarandeerde tweetalige dienstverlening te kunnen verzekeren. In totaal zouden er 541,44 Nederlandstalige personeelsleden moeten zijn in plaats van 372.

 Rudi De Coster, Secretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “Het is onmogelijk om een operationele dienst zoals de Brusselse brandweer te laten functioneren met ééntalige hulpverleners. Er ontstaan problemen bij het ziekenwagenvervoer, op niveau van bevelvoering, opleiding, evaluatie, tucht van de operationele personeelsleden. De huidige invulling van het taalkader belast de functionele werking van de BHDBDMH, is tijdrovend en zorgt voornamelijk voor vele frustraties onder de personeelsleden, met nadelige gevolgen voor hen en voor de burgers die zij moeten bijstaan.”

“Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Pascal Smet en Minister voor Openbaar Ambt Sven Gatz zwichten voor het 30 jaar oude politieke akkoord over het taalkader bij de BHDBDMH en lappen de tweetalige dienstverlening aan hun laars. Het politieke akkoord moet erover waken dat er zeker niet meer dan 30% Nederlandstalige vertegenwoordiging is in de Brusselse instellingen.”

 De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (BHDBDMH) is een instelling van openbaar nut en dus onderworpen aan een taalkader. Al jaren ijvert ACV Openbare Diensten voor een meer werkbaar taalkader op het terrein. Het huidige taalkader is een politiek compromis waarin de verhouding tussen eentalige Nederlandstalige en Franstalige personeelsleden wordt bepaald.

 Omdat er in het huidig taalkader een te groot taalonevenwicht is in de verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige collega's (29,42% – 70,58%) is het onmogelijk om een gegarandeerde tweetalige dienstverlening met eentalige hulpverleners te organiseren zoals de vandaag geldende taalwetgeving verplicht.” In het voorstel van taalkader dat nu op tafel ligt, is sprake van 29,34% Nederlandstalige operationele personeelsleden. Dit maakt een tweetalige dienstverlening, zoals de taalwetgeving verplicht, nog steeds onmogelijk. De logica stopt waar de politiek begint.

 Ook al lijkt een vertegenwoordiging van 29,34% aan eentalige Nederlandstalige ambulanciers – brandweermannen op het terrein een aanneembare verhouding in politieke kringen, op de werkvloer blijkt dat dit niet werkbaar is zonder dat er wordt gediscrimineerd op vlak van werklast ten nadele van de Nederlandstalige personeelsleden”, aldus Rudi De Coster.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?