Dringend werken nodig aan riolen in Kloosterstraat

Na onderzoek van de riolen in de Kloosterstraat blijken deze in een dermate slechte staat te zijn dat dringende maatregelen noodzakelijk zijn.

De oude riolering wordt opgespoten en in de straathelft aan de pare zijde wordt een nieuwe riolering geplaatst. Hiertoe zal deze helft van de bestaande weg worden opgebroken. De fundering van de weg aan de onpare zijde blijft behouden en is overrijdbaar. De toplaag asfalt wordt nadien over de volledige breedte hersteld.

De aannemer start op woensdag 8 januari 2020 met het sleufwerk ter hoogte van de Karenveldstraat. Het woonzorgcentrum De Oase blijft tot ± 20 januari 2020 bereikbaar vanuit het centrum.

Nadien kruisen de werken de leveranciersweg van het woonzorgcentrum en wordt deze site bereikbaar via de Karenveldstraat, waarbij de parking bereikbaar is via de leveranciersweg.

De grootste hinder wordt verwacht op 8 januari 2020 door freeswerken en op 20 januari 2020 door de asfaltwerken. Deze data worden vooropgesteld onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

De buurtbewoners werden persoonlijk verwittigd om hun auto’s tijdens de werkuren (van 7 tot 17 uur) buiten de werfzone te plaatsen. Buiten deze werkuren blijven alle woningen (meestal) bereikbaar.

De ophaling van het huisvuil in de Kloosterstraat rond de werfzone gebeurt als volgt:

  • Huisnrs 95 – 101: wanneer de werken voor deze woningen plaatsvinden: huisvuil verzamelen aan de zijde van de Karenveldstraat.
  • Huisnrs 63 – 69: wanneer de werken voor deze woningen plaatsvinden: huisvuil verzamelen ter hoogte van Kloosterstraat nr. 61.

Archief

Proefsondering in Kloosterstraat


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?