Drie scholen krijgen nieuw toevluchtsoord in groene omgeving

Op woensdag 3 mei vond het infomoment plaats van de grootse nieuwbouw voor de Vrije Kleuterschool Savio, de Broederschool en de Vrije Basisschool Don Bosco. Aan de hand van maquettes kregen nieuwsgierigen een concreet toekomstbeeld. Een buurtbewoner vreest dat het nieuwe schoolgebouw wel ernstige verkeershinder zal teweegbrengen.

De vraag voor een nieuw schoolgebouw rees vanuit de gemeente door de verloederde infrastructuur van de huidige gebouwen en plaatsgebrek. Didier Finet, voorzitter van het Don Bosco Onderwijscentrum van Vlaanderen, en An Vrijders, de directrice van de betrokken scholen, zullen eind juni dit jaar de bouwaanvraag voorleggen aan de gemeente. Als alles vlekkeloos verloopt, zullen de leerlingen in september 2021 in dit nieuwe gebouw kunnen intrekken.

“Het gebouw zal 20 kleuterklassen bevatten”, zegt de directrice. “Die worden gecentraliseerd rond een polyvalente ruimte en een patio die dienst doet als binnentuin. Voor de eerste drie leerjaren van het lagere onderwijs zullen er 15 klassen zijn. De oude gebouwen blijven tijdens de werken ten dienste van de leerlingen staan en erna zal die site verkocht worden.”

Lees verder onder de foto.

"School zal volledig in de natuur vervat zitten."

Vrijders voegt er nog aan toe dat er wettelijk gezien geen fouten kunnen optreden omdat de grond zich hoe dan ook op schoolgebied bevindt. “Er wordt zelfs een stuk grond voorzien voor 44 parkeerplaatsen, bestemd voor de ouders. Daarnaast komt er ook een Kiss & Ride-zone. Het mooie aan dit hele gebeuren is dat de school volledig in de natuur zal vervat zitten. Zo zullen de leerlingen zich zelfs deels op het groene dak kunnen uitleven. Het is wel nog wachten op de resultaten van de mobiliteitsstudie, maar ik heb er vertrouwen in.”

Jaco Van Kelecom was ook aanwezig op het infomoment. Als buurtbewoner vindt hij een nieuw schoolgebouw zeker geen slecht idee. “Integendeel, maar de aanpak van de gemeente zint me niet. Ze zijn van plan om de Hendrik Placestraat, waar de school zal komen, om te vormen tot een lokale verbindingsweg type 1. Dat is te vergelijken met de huidige Brusselstraat. Hierdoor zal er nog meer verkeer van onder meer Ternat en Sint-Ulriks-Kapelle doorstromen. Vandaag kennen we hier al veel sluikverkeer, wat op deze manier alleen nog maar zal vergroten. Een zone 30 met dwingende maatregelen zou hier beter geschikt zijn. Maar laat me benadrukken dat het niet de school is die hier in de fout gaat”, aldus Van Kelecom.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?