Drie BIN-zones kunnen van start gaan

In de Raadzaal van het gemeentehuis werden de charters van de eerste buurtinformatienetwerken ondertekend. In Liedekerke werden 3 BIN-zones opgericht, die overeenstemmen met de 3 wijken, afgebakend door de  politiezone TARL. Voor zelfstandigen werd er ook een BIN-Z opgericht. Het BIN werkt 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.

Een BIN is een gestructureerde samenwerking tussen burgers, zelfstandigen, bedrijven, de lokale politie en de bestuurlijke overheid die steunt op participatie, communicatie en preventie.

 Op maandag 21 januari 2019 hielden de Politiezone TARL en de gemeente Liedekerke een informatievergadering rond preventie en de oprichting van een buurtinformatienetwerk naar aanleiding van de recente golf van inbraken in de gemeente. Daaruit bleek dat er een groot draagvlak was voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk en dat de burger mee wil waken over een veiliger Liedekerke.

 In tussentijd is er niet stilgezeten. Zo werd samen met de kandidaat-coördinatoren de concrete invulling van één of meerdere BIN’s in Liedekerke besproken en vond er overleg plaats met mensen die al actief zijn in een BIN van een naburige gemeente..

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?