Drie besmettingen vastgesteld na kamp Galmaardse jeugdverenging

Vandaag bereikte de gemeente Galmaarden volgens de gegevensbronnen van Sciensano de alarmdrempel en kleurde de gemeente rood op de overzichtskaart van Vlaanderen.Het aantal besmettingen is gedurende de laatste drie dagen opgelopen tot 3 in totaal. Vanaf morgen woensdag 29/07/20 moeten mondmaskers gedragen worden in de dorpskernen met name op het Marktplein, Plaats en Oudstrijdersplein, op gemeentelijke sportcomplexen en speelterreinen.

 Burgemeester Patrick Decat: “ Deze cijfers zijn terug te brengen naar één bron, met name een jeugdkamp, waar bij terugkeer van de groep in Galmaarden een besmetting werd vastgesteld en die binnen dezelfde groep nog 2 personen heeft gevat. De betreffende personen werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Zij kregen het bezoek van Vlaams centrum voor contact tracing en alle contacten werd in kaart gebracht en verwittigd van de situatie met de dringende oproep om de quarantainemaatregelen strikt te respecteren.”

 “We staan in overleg met de dienst noodplanning van de provinciegouverneur om de situatie op de voet op te volgen. Ook onze partners van de eerstelijnszone en de huisartsenkring leveren een sterke bijdrage om de situatie onder controle te houden.”

 Vandaag nog vond er een intergemeentelijk overleg plaats met de politie van de zone Pajottenland waarbij werd beslist om een intergemeentelijk BNIP-pandemie op te maken en de handelswijze op elkaar af te stemmen. “Daarbij hebben we het voorstel gelanceerd aan onze provinciegouverneur om lokale contact tracers aan het werk te zetten omdat we er van overtuigd zijn dat we daarmee kostbare tijd kunnen winnen. Ook het luik handhaving door de politie kwam er aan bod.”

 Geen reden tot paniek

 “Er is vandaag geen reden tot paniek, maar dit is wel een duidelijke wake up call: ook een plattelandsgemeente kan getroffen worden door een niets ontziend virus. Daarom een zeer sterke oproep: respecteer alle veiligheidsmaatregelen om er mee voor te zorgen dat we geen zwaardere maatregelen moeten opleggen.”

 “Eén van de bijkomende preventieve maatregelen is dat ik als burgemeester een bijkomende politieverordening zal treffen waarbij het dragen van een mondmasker vanaf woensdag 29 juli 2020 verplicht wordt in de straten Marktplein, Plaats en Oudstrijdersplein (onze 3 dorpskernen), op de gemeentelijke sportcomplexen en op speelterreinen. Het mondmasker is niet verplicht te dragen tijdens verplaatsingen met de fiets, motor of wagen en niet verplicht tijdens het sporten. Wandelen wordt onder dit besluit uitzonderlijk niet als sport beschouwd. Bij het wandelen op bovenvermelde locaties draag je wel een mondmasker. Ik beveel iedereen sterk aan om steeds een mondmasker bij de hand te hebben om in onverwacht drukke situaties gepast te kunnen reageren. Het overtreden van deze maatregelen zal gepast worden bestraft.

We hebben zelf de sleutel in handen om er samen alles aan te doen om deze situatie binnen de 14 dagen onder controle te hebben”, besluit de burgemeester.

 DAAROM:

Respecteer de regels van de Nationale Veiligheidsraad: beperk uw verplaatsingen tot het essentiële,  maak geen enkel fysiek contact met derden en bewaar minimaal anderhalve meter afstand en draag waar verplicht een mondmasker.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?