Drastische ‘knoeisnoei’ op Kesters kerkhof was ‘moetsnoei’

GOOIK – De gemeente heeft aan het kerkhof van Kester enkele bomen drastisch gesnoeid. Dat tot ongenoegen van buurtbewoners maar volgens burgemeester Michel Doomst gaat het om een noodkapping en worden de bomen vervangen door inheems groen.

Het kerkhof van Kester was ooit getooid met een bomenscherm langs de Molenstraat en enkele mooie solitaire coniferen.  Na een storm was één van de coniferen langs de Molenstraat opengespleten en aan verzorging toe. De gemeente moest om de veiligheid van passanten en kerkhofbezoekers  ingrijpen. “Met volle ijver, motorzagen en hakselaar klaarden gemeentearbeiders de klus, maar... volgens mijn bescheiden mening iets te drastisch. Elk beginnende snoeier weet dat je oude coniferen niet drastisch mag snoeien. Zware verminking van coniferen kent alleen een dode boom als gevolg”, stelt  Jef Camerlinckx vast.

“ Twee mooie coniferen op het kerkhof werden kaalgeplukt tot totempaal en zullen omvallen als  houtrot hen heeft verteerd. Eveneens volgens mijn bescheiden mening horen totempalen niet thuis op een kerkhof. Ofwel snoeit men deskundig ofwel wordt alles gerooid en herbeplant, liefst met inheemse bomen en stuiken”, zegt Camerlinckx.

 Ook in de Bruneaustraat werden Japanse kerselaars ‘deskundig’ gesnoeid. “Ook hier weet elke beginnende snoeier dat je geen ‘kapstokken’ mag laten staan en dus snoeit men vlakbij een zijtak of oog. Kapstokken verdrogen of rotten en kunnen de boom aantasten met een schielijke dood tot gevolg”, weet Camerlinckx.

 Na de desastreuse boskap in het park van Steenhout is dit een tweede aanslag op onze bomen. Als er zo verder wordt gerooid en gesnoeid wordt Gooik een boomloze gemeente. “ Mijn voorstel: ofwel laat het gemeentebestuur haar personeel een basiscursus boomsnoeien volgen ofwel worden professionele boomsnoeiers aangezocht om deze klus te klaren. Dat zou heel wat gestuntel en ergernis besparen”, besluit Jef Camerlinckx

Storm

“Het gaat niet om een knoeisnoei maar om een moetsnoei”, repliceert burgemeester Michel Doomst. “We moesten die snoeiwerken uitvoeren omdat we daartoe gedwongen werden door de storm. Andere alerte buren vroegen ons iets te doen omdat er gevaar was voor voorbijgangers. Er zijn eerder al afspraken gemaakt met het Regionaal Landschap om op die plaats steekeigen beplanting te voorzien voor het einde van het jaar”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?