Dossier van nieuw archief op pauze gezet

Schepen van gebouwen en archief Diane Van Hove (N-VA) laat op vraag van oppositiepartij CD&V weten dat het dossier rond het optrekken van een nieuw archief in de weldra leegstaande brandweerloods voorlopig 'on hold' is gezet.

Lees eerst : CD&V Dilbeek dringt aan op archiefbeleid

"Niemand zal betwisten dat het huidige archief al vele jaren erg krap behuisd is en dat documenten er niet op de meest ideale manier kunnen bewaard worden. Daarom werd in 2018 een dossier opgestart om de oude brandweerloods om te bouwen naar een nieuw archief. Volgens het voorontwerp zou het nieuwe archief meer dan 1.650.000€ kosten (waarbij van in het begin ook geen
publieksruimte werd voorzien)", aldus Van Hove.

"Vandaag wordt er aan het dossier voor de bouw van een apart nieuw archief niet meer verder gewerkt, omdat het bestuur een globale studie gevraagd heeft voor een administratief centrum. Hiervoor is een werkgroep opgericht die om verschillende redenen (zowel grote werkdruk van de leden als door corona en de gewijzigde prioriteiten hierdoor) nog bijna niet bij elkaar is geweest. Aan de werkgroep werd meegegeven om ook te onderzoeken of het niet beter zou zijn om het nieuwe archief in het administratief centrum te lokaliseren. Het bestuur wil hiermee alle opties open houden en niet zomaar een belangrijke investering doen zonder de mogelijke alternatieven te onderzoeken. Dit getuigt van deugdelijk bestuur in moeilijke budgettaire tijden."

"In het nieuwe archief moet zeker ook ruimte voorzien worden voor aan de gemeente geschonken schilderijen en andere bijzondere erfgoedobjecten maar het is en was nooit de bedoeling, ook niet van het vorige college met CD&V als bevoegde schepen voor dit dossier (anders moest hier veel meer plaats voor voorzien zijn), dat dit ook een depot voor (erfgoed)verenigingen of particulieren moest
zijn. Hiervoor werkt de Cultuurregio, waarin Dilbeek deelneemt, rond depotvorming. Daaruit kan een studie voor een centrale bewaarplek voor erfgoedvoorwerpen van verenigingen en burgers uit de gemeenten van het hele Pajottenland en de Zennevallei volgen."

"Daarnaast deelt het bestuur ook de bezorgdheid om bijzonder erfgoed van particulieren of verenigingen niet te laten verloren gaan. Daarom wordt ook het nodige gedaan om interessant roerend erfgoed dat door particulieren aan de gemeente wordt geschonken, op te nemen in het archief en/of te digitaliseren zodat het op die manier bewaard kan worden. Dat zal ook in de toekomst verdergezet worden."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?