Dossier JH GUUK neigt naar spelletje Cluedo

Afgelopen weken is de case JH Guuk in een stroomversnelling geraakt, nadat eerst een vrijwilliger en daarna zelfs de eigenaar als schuldige werden aangewezen voor de stabiliteitsproblemen. De spanning is vandaag te snijden tussen de kern van het jeugdhuis en het gemeentebestuur.

Vorig jaar in juni begon vzw Compaan aan de renovatiewerken van JH Guuk, waarbij een steunkabel moest worden verhoogd. De steunbalk in kwestie kwam daardoor los tegen de muur, waarna een kernlid van het jeugdhuis deze had weggehaald. Een kromming en scheur in de muur leken op het eerste zicht het gevolg.

Na inspectie van ingenieur van Openbare Werken Anika Penne, werd het jeugdhuis meteen gesloten. En na onderzoek van Metaalbedrijf Kaesemans bleek dat niet het weghalen van de steunbalk, maar het verhogen van de steunkabel leidde tot stabiliteitsproblemen.

Architect én schepen van Jeugd Simon De Boeck (CD&V) verklaarde op 15 mei dit jaar dat een overijverig kernlid van het jeugdhuis aan de basis lag van het probleem doordat die de steunbalk zou hebben afgezaagd. “Toen was echter al duidelijk dat de oorzaak van de problemen bij de werken van vzw Compaan lag”, zegt kernlid van het jeugdhuis Jason Broodcorens, “Toch bevestigde burgemeester Michel Doomst (CD&V) later aan jullie nieuwssite de piste van zijn schepen en wees ook hij met beschuldigende vinger naar JH GUUK.”

“Probleem weggelachen.”

Ook een stabiliteitsdeskundige bevestigde die dag dat het verhogen van de steunkabel de oorzaak van de ellende blijkt, met als voorstel een nieuwe steunkabel op de plek waar die eerst zat. Jason Broodcorens en zijn collega Bert Vandersteen bleven niet bij de pakken zitten en neusden rond in het mailverkeer tussen vzw Compaan en de gemeente, waaruit blijkt dat Schepen Simon De Boeck en de stabiliteitsdeskundige vorig jaar wel degelijk groen licht hadden gegeven voor deze ingreep. De ex-voorzitter en ex-ondervoorzitter van het jeugdhuis bevestigen dit.

 

“Volgens een anonieme, maar welgeïnformeerde bron lachte de schepen van Jeugd het advies van ingenieur Anika Penne, om een gespecialiseerde firma in te schakelen voor het stabiliteitsprobleem, weg”, gaat Broodcorens verder, “De schepen verkoos bewust een snellere, maar minder veilige optie: het laten terugplaatsen van de steunkabel door een metaalbedrijf, zonder een gespecialiseerde firma te consulteren. Deze tweede optie zou te veel tijd in beslag nemen, of grotere problemen blootleggen, waardoor de fuif die op 18 april 2018 in het jeugdhuis gepland stond, niet zou kunnen doorgaan”, aldus een misnoegde Broodcorens.  

De Boeck beweert dat de gemeente alles uit de kast heeft gehaald. “We stelden een stabiliteitsingenieur aan die bevestigde dat het probleem van de baan is", verklaart hij, "Het is die persoon die zei dat het trekanker verhoogd moest worden. Ik heb hier niets mee te maken, ondanks mijn achtergrond als architect. Geen enkele reden dus om dit te bestempelen als een snelle niet degelijke oplossing, de ingenieur keurde het goed. Ik lacht trouwens helemaal niets weg, we hebben met man en macht een oplossing gezocht."

“Ik heb geen contact gehad met vzw Compaan.”

Broodcoorens countert met het feit dat vele betrokkenen gemanipuleerd zijn. “Zo zou er meermaals contact geweest zijn tussen de schepen en vzw Compaan, met de bedoeling het doorsturen van het mailverkeer te voorkomen." Maar De Boeck heeft naar eigen zeggen geen contact met vzw Compaan gehad, "En bijgevolg keur ik dus ook geen werken goed of niet goed."

"Bovendien heeft een ander kernlid van het jeugdhuis bevestigd dat schepen De Boeck hem bewust heeft beïnvloed en gemanipuleerd", gaat Broodcoorens verder, "Met de bedoeling om de leugens van de schepen en burgemeester in de pers, zo te laten en geen rechtzetting of recht van antwoord te eisen. Het feit dat de problemen "opgelost" zouden zijn, is het belangrijkste volgens de schepen.”

"Feiten worden in de doofpot gestoken."

Intussen zet de scheur in de terrasmuur zich voort en de muur aan de andere zijde scheurt nu ook. De onlangs geplaatste steunbalk plooit mee met de wand. “Gezien het feit dat het jeugdhuisgebouw een jaar lang onstabiel stond, moet er absolute zekerheid zijn omtrent de veiligheid, vooraleer er opnieuw bezoekers naar JH GUUK komen. We betreuren ten zeerste dat niet de veiligheid van de jeugdhuisbezoekers, maar het snel oplossen en in de doofpot steken van de feiten vooropgesteld werd”, klinkt het.

Op vrijdag 18 mei was er een vergadering met burgemeester Michel Doomst, schepen Simon De Boeck, de stabiliteitsingenieur, voorzitter van JH GUUK, uitbater van nabijgelegen café De Vrede Geert Delslagmuylder en eigenaar van de site Olivier Huyghens. Ook die laatste heeft zo zijn vragen bij de gemeentelijke aanpak.

“Zal stappen ondernemen gezien de beschuldigingen aan mijn adres.”

“Ik vond het al heel raar dat de gemeente nu wel de nodige maatregelen neemt om het gebouw weer stabiel maken”, zegt de eigenaar, “Hiermee geven ze ergens wel toe dat ze in de fout zijn gegaan. Nog geen jaar geleden wonnen we de wedstrijd die het jeugdhuis nieuw leven zou inblazen, maar nu staat die bij wijze van spreken op instorten. Ik zal ook wel stappen ondernemen gezien de beschuldigingen van het bestuur aan mijn adres.  

Afgelopen donderdag vond er een brandweerinspectie in het jeugdhuis plaats met het advies dat de aanstelling van een gespecialiseerde firma nodig is. Een verhaal dat nog een staartje krijgt...

Lees ook: 

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/ondanks-problemen-renovatie-jh-guuk-fuif-gaat-wellicht-door-blokspot-sowieso/34775

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/studenten-kunnen-voor-derde-keer-terecht-in-blokspot/34752

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?