Dorpsbabbel over toekomst dorpskern Gooik.

GOOIK - Moet het kerkplein autovrij worden, in ruil voor 'micro- parkings'? Kunnen een nieuwe bib en muziekschool samen in cultuurcentrum De Cam? Is er nood aan een nieuwe verkaveling in het dorpscentrum? Of gaan we voor 'parels in het lint'? Over deze en andere vragen organiseert de gemeente een dorpsbabbel op vrijdag 26 juni om 19u30 in de spiegeltent.

4 grote thema's van de avond zijn:

- gemeentelijke voorzieningen,

- dorpsdynamiek,

- mobiliteit,

- wonen en landschap.

Presentator Kris Baert leidt elk van de thema's in met een filmpje: sfeerbeelden en interviews met bewoners van het dorpscentrum geven een eerste aanzet tot de discussie. Aansluitend geven de ontwerpers van het masterplan, MAAT ontwerpers uit Gent, hun visie op een oplossing voor de problematiek. Tot slot is er ruimte voor debat zodat burgemeester en schepenen de conclusies kunnen meenemen voor de toekomst van Gooik.

Inspraak

Gooik hecht veel belang aan de mening van de inwoner. Het toekomst plan onderging dan ook al een intensief participatieproces:

- een eerste dorpsbabbel bij de start van het ontwerp

- verschillende 'ronde tafelgesprekken' met betrokken bewoners, verenigingen, promotoren, etc.

- een presentatiemoment op de jaarmarkt

- een voorstelling op de gemeenteraad

- een inspiratie uitstap naar Nederland voor alle geïnteresseerden

- voorstelling op de adviesraden

- de dorpsbabbel van nu vrijdag

Het masterplan blijft een dynamisch plan. Het legt de toekomst niet zwart op wit vast, maar geeft een duidelijke strategische richting aan, die kunnen bijgestuurd worden volgens nieuwe inzichten.

En wat nu?

Een plan is mooi, maar de echte uitdaging is het realiseren ervan. De grote lijnen kunnen helpen bij cruciale beslissingen op lange termijn, 2030 is de horizon. Verbouwen we het gemeentehuis nog of gaan we voor nieuwbouw? Kopen we de rechtervleugel van De Cam? Wat bij heraanleg van de Dorpsstraat?

Maar ook op korte termijn kunnen we aan de slag. Met nieuwe micro-parkings, een verkeersveilig en autovrij dorpsplein, nieuwe woongelegenheden als parels in het lint en een fietsverbinding tussen Gooik en Strijland.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?