Don Bosco zet bouwplannen verder

Naar aanleiding van veel vragen die gesteld worden, wenst het schoolbestuur, Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC), te communiceren over de stand van zaken van de procedure die door drie buurtbewoners wordt gevoerd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de afgeleverde vergunning voor het bouwen van een hoogstnodige nieuwe Don Bosco kleuter- en lagere school langsheen de Hendrik Placestraat 44-46 in Groot-Bijgaarden.

"DBOC verkreeg op 4 april 2019 van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een omgevingsvergunning voor het bouwen van de nieuwe school. Drie klagers vechten momenteel de vergunning aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De klagers vorderden bij deze Raad de schorsing én de vernietiging van de afgeleverde vergunning. De Raad voor Vergunningsbetwistingen wees de schorsing van de vergunning intussen reeds af. De vernietigingsprocedure is nog hangende en zal naar verwachting nog 6 maanden tot een jaar in beslag nemen. De klagers bevestigden recent ook hun verder verzet tegen de plannen van de school."

Het project tot bouwen van de nieuwe school volgens Don Bosco nochtans hoogdringend, rekening houdende o.a. met de capaciteitsproblemen die zich voordoen in de gemeente. "Bij het project werd steeds getracht binnen het wettelijke kader zoveel als mogelijk rekening te houden met wensen en eisen van de gemeente, de school en de buurt. DBOC liet zich van in den beginne begeleiden door experten en specialisten, zoals het team Vlaamse Bouwmeester. Aanhoudende pogingen om het project tegen te houden zijn dan ook te betreuren en veroorzaken schade. Om te vermijden dat DBOC uiteindelijk zelf zou moeten opdraaien voor die schade werden intussen aan de klagers ingebrekestellingen verstuurd."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?