Dode hoek educatie voor vijfde-en-zesdejaars

GOOIK- Sinds 2013 organiseert het gemeentebestuur tweejaarlijks in samenwerking met Transport en Logistiek Vlaanderen, de Gooikse dorpsscholen en de politie de dode hoek educatie voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar. Het kerkplein van Oetingen wordt voor één dag omgetoverd tot een opleidingsterrein. Op maandag 2 maart was het weer zover. De dode hoek educatie als onderdeel van de verkeerslessen.

 Transport en logistiek Vlaanderen ging in 2001 van start met de “veilig op weg” verkeersveiligheidscampagne waarbij de leerlingen van de Vlaamse lagere scholen geleerd worden hoe ze verkeersveilig moeten omgaan met vrachtwagens. Er wordt hierbij speciaal aandacht geschonken aan de gevarenzones (dode hoeken). Het zijn vrijwilligers onder de Vlaamse Transporteurs die de schoolbezoeken verzorgen en de kinderen zelf les geven.

Theorie en praktijk

Het lessenpakket van ‘Veilig op Weg' is erop gericht om kinderen tips aan te leren om uit de gevarenzones van een vrachtwagen weg te blijven. ‘Veilig op Weg' maakt aan de kinderen duidelijk dat een vrachtwagenchauffeur, zelfs met het correcte gebruik van de spiegels, bepaalde zones rondom het voertuig niet kan zien. Het is dus absoluut noodzakelijk dat zachte weggebruikers absoluut vermijden om zich in die zones (dode hoeken) te begeven.

Elke les bestaat uit 50 minuten per leerjaar, opgedeeld in 25 minuten theorie en 25 minuten praktijk. In het theoretisch gedeelte krijgen de kinderen een DVD te zien, waarin de vier vuistregels van de campagne aan de hand van reële verkeerssituaties worden uitgelegd. Nadien krijgen de scholieren, afhankelijk van hun leeftijd, een lesformulier waarin er vragen worden gesteld over de video en de vuistregels.

Nadat de vragen klassikaal zijn opgelost, gaan de kinderen naar de speelplaats of de parking van de school waar ze praktisch onderricht krijgen bij de vrachtwagen (of trekker/oplegger) van de transporteur met dienst. De leerlingen gaan allemaal achter het stuur zitten om zelf te kunnen waarnemen met welke beperkingen qua gezichtsveld vrachtwagenchauffeurs dagelijks worden geconfronteerd. In de trailer krijgen de leerlingen meer uitleg over de spijtige realiteit aan de hand van krantenartikels waarvan ze wel even stil worden.  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?