Diverse inbreuken bij controle van nachtwinkels

Op vrijdag 19 juni hebben interventieploegen van de politiezone TARL (Ternat / Affligem / Roosdaal / Liedekerke) de nachtwinkels op het grondgebied van de vier gemeenten gecontroleerd.

Verschillende inspectiediensten en partners inzake handhaving namen deel aan de actie: de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), de RSZ-inspectie, de cel Namaak van de FOD Economie, de Controledienst Tabak en Alcohol van de  FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

In totaal werden 8 nachtwinkels bezocht. Daarbij werden diverse inbreuken vastgesteld onder meer inzake volksgezondheid, sociale wetgeving en de voedselveiligheid.

De Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid stelde diverse waarschuwingen op wegens niet-conforme etikettering van en reclame voor tabakswaren. 3 nachtwinkels deden ook vrijwillig afstand van niet-conforme tabaksproducten, zowel voor e-sigaretten als reguliere rookwaren.

In 1 nachtwinkel werd door de politiediensten een grote hoeveelheid producten aangetroffen waarvan de T.H.T.-datum (ten minste houdbaar tot) was overgeschreden. Daarop werd de permanentiedienst van het FAVV gecontacteerd voor verdere vaststellingen. Het FAVV stelde eveneens inbreuken i.v.m. etikettering vast bij voorverpakte producten die geen Nederlandstalig opschrift bevatte.

De politiezone TARL nam in totaal meer dan 3kg shisha tabak zonder takszegel in beslag. De in beslag genomen shisha wordt overgemaakt aan de Douane en Accijnzen voor verdere afhandeling. Voor 1 nachtwinkel werd ook een proces-verbaal opgesteld voor niet-afficheren van de openingsuren en de wekelijkse verplichte rustdag.

1 persoon zonder verblijfsrecht werd bestuurlijk aangehouden en ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. De RSZ-inspectie stelde een proces-verbaal op voor illegale tewerkstelling.

Behalve in de verschillende nachtwinkels werd tijdens de actie ook een outlet shop bezocht in samenwerking met de cel Namaak van de FOD Economie. De FOD Economie doet verder onderzoek op basis van haar vaststellingen en nam enkele stukken in beslag voor verificatie van de echtheid. Bij verkoop van namaakgoederen riskeert de betrokkene een strafrechtelijke geldboete van 500 tot 100.000 euro en een gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar of één van die straffen alleen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?