Diverse inbreuken bij controle van nachtwinkels, take-away horeca en koeriers

Op zaterdag 13 maart heeft de politiezone TARL fraude-gevoelige sectoren op het grondgebied gecontroleerd. Verschillende inspectiediensten en partners inzake handhaving namen deel aan de actie: de RSZ-inspectie, de FOD Financiën en de Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid. Er werd ook gecontroleerd op naleving van de geldende COVID-maatregelen. De politie en inspectiediensten konden tevreden vaststellen dat op een uitzondering na alle gecontroleerde handelszaken in regel waren met de COVID-maatregelen.

Dergelijke controles richten zich op sectoren die gevoelig zijn voor inbreuken op de sociale wetgeving en fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik. Bij illegale tewerkstelling verricht een persoon arbeid terwijl diens verblijfstitel dit niet toelaat. Bij zwartwerk worden er arbeidsprestaties verricht zonder dat hier sociale bijdragen op worden betaald. Het bestrijden van fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstellingen zijn prioriteiten binnen het beleidsplan van de Politiezone TARL.

In totaal werden er 14 controles van ondernemingen uitgevoerd, voornamelijk nachtwinkels, take-away horeca en koeriers. Daarbij werden diverse inbreuken vastgesteld onder meer inzake volksgezondheid en sociale wetgeving.

In Roosdaal werden 4 horecazaken en 1 nachtwinkel gecontroleerd.

Daarbij werden door de RSZ-inspectie 2 inbreuken deeltijdse tewerkstelling vastgesteld en wordt de situatie van 2 zelfstandigen verder onderzocht. Daarnaast werd er 1 inbreuk vastgesteld met betrekking tot de Dimona-aangifte. De FOD Financiën stelde 2 inbreuken vast aangaande het ontvangstenboek en de registratie van de dagontvangsten. De betrokkenen riskeren een boete van minimum 1500 euro. Verder nam de Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD een aantal tabaksproducten in beslag die niet in een neutrale verpakking verpakt waren.

De politie trof een persoon aan dewelke geseind stond met 12 betekeningen verval recht tot sturen en 1 bevel tot gevangenneming. Deze persoon werd van zijn vrijheid beroofd en overgebracht naar de gevangenis.

In Ternat werden 2 nachtwinkels, 1 krantenwinkel, 1 koerier en 4 horecazaken gecontroleerd.

De RSZ-inspectie stelde 2 inbreuken vast voor zwartwerk en deed 2 vaststellingen van inbreuken op deeltijdse arbeid. Daarnaast bleek 1 zelfstandige niet correct te zijn aangesloten bij de RSVZ. De FOD Financiën stelde 2 inbreuken vast op het bijhouden van het ontvangstregister. De betrokkenen riskeren een boete van 1750 euro. Verder werd er 1 inbreuk vastgesteld wegens het niet voorleggen van Z-rapporten, de betrokkene riskeert een boete van 250 euro. De Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid nam op één plaats een 50-tal tabaksproducten in beslag wegens inbreuken op de etikettering en op een tweede plaats 72-tal stuks wegens verkoop van niet-conforme tabaksproducten,. Beide zaken werden hiervoor geverbaliseerd. Tevens stelden zij 1 inbreuk vast op de COVID-maatregelen wegens niet dragen van het mondmasker noch ter beschikking stellen van alcoholgel aan klanten.

Daarnaast verbaliseerde de politie 1 bestuurder voor GSM-gebruik achter het stuur en 1 bestuurder voor het parkeren op een plaats voor personen met een handicap zonder speciale kaart. Verder werd 1 bestuurder betrapt op het bezit van verdovende middelen en drugs in verkeer met onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Deze persoon zal zich moeten verantwoorden voor de politierechter.

In Liedekerke werd 1 nachtwinkel gecontroleerd. De FOD Volksgezondheid gaf een waarschuwing omtrent de naleving van corona-maatregelen en omtrent de zichtbare reclame voor tabaksproducten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?