Discussie rond nieuwe uitbating cafetaria De Bres

Tijdens de recentste gemeenteraad had N-VA Halle raadslid Wim Demuylder heel wat bedenkingen bij de manier waarop de overdacht voor de uitbating van de cafetaria De Bres is verlopen. Bij het stadsbestuur begrijpen ze de commotie niet.

Begin januari ging een nieuwe zelfstandige uitbater van start in de cafetaria van De Bres. Volgens N-VA zonder dat de concessiehouder hiervoor voorafgaandelijke toestemming vroeg aan het bestuur. "Een flagrante overtreding van de concessieovereenkomst", aldus Wim Demuylder van N-VA Halle.

N-VA Halle fractieleider Wim Demuylder: "Toen ik op 10 januari vernam dat er een nieuwe uitbater van start ging had ik dadelijk bedenkingen bij de achterliggende constructie. Nadat ik mijn bezorgdheid had overgemaakt aan het bestuur heeft men getracht om via een snelle procedure één en ander administratief in orde te brengen. Toch was ik nog niet tevreden over de gang van zaken en bracht het punt ter sprake op de gemeenteraad."

Volgens Demuylder bleek uit de antwoorden van de schepen dat men op geen enkel manier kennis had genomen van de uitbatingsovereenkomst die door de vzw werd afgesloten met de nieuwe uitbater. "Had men dat wél gedaan dan was het meteen duidelijk geworden dat bepaalde praktijken niet door de beugel konden", klinkt het. "Volgens mij moet in het belang van de sportclubs de bestaande concessie overgedragen worden aan de nieuwe uitbater. Enkel dan kan de continuïteit voor de uitbating van de cafetaria in het sportcomplex De Bres verzekerd worden."

Geen enkel belang

Bij het stadsbestuur begrijpen ze de commotie niet. "Na het ontslag van de vorige uitbaatster, is VZW de bres zo snel mogelijk op zoek gegaan naar een nieuwe uitbater om de continuïteit in de cafetaria van het sportcentrum te kunnen garanderen. De VZW sloot hiertoe een uitbatingsovereenkomst met de heer Lories, welke startte op 10 januari," aldus schepen Pieter Busselot.

"De stad werd vooraf informeel, tijdens een overleg op 8 januari, op de hoogte gebracht van deze wissel, die VZW de Bres nadien op 16 januari officieel schriftelijk bevestigde. Hierna volgende de goedkeuring van het college. Volgens de concessieovereenkomst dient de concessionaris voorafgaandelijk de goedkeuring te vragen van het college. Dit neemt ons inzien echter niet weg dat de stad de beslissing achteraf kan bekrachtigen, omdat wij er echt geen enkel belang bij hebben om op de verbreking aan te sturen. Integendeel, dit zou dan eerder ten koste gaan van de werking van de cafetaria en hierdoor ook de sporters en clubs treffen."

Contractuele vrijheid

"Als stad hebben wij geen enkele relatie met de onderconcessiehouder. Onze enige contactpartij is en blijft de hoofdconcessiehouder (nl. vzw de bres). Dit betekent dat vzw de bres ten aanzien van de stad alle risico draagt bv. indien de onderconcessiehouder de uitbating stopzet, dient vzw de bres de maandelijks huur tov de stad blijven te betalen. Er speelt tussen hoofd- en onderconcessiehouder dus een contractuele vrijheid die men zelf onderling overeenkomt."

"Indien de overeenkomst tussen de stad en vzw de bres zou verbroken worden, dan wordt automatisch de overeenkomst tussen de vzw en de uitbater ook verbroken. M.a.w de onderovereenkomst (vzw-uitbater) kan niet bestaan zonder de hoofdovereenkomst (stad – vzw). Als de stad ooit de concessieovereenkomst zou verbreken met de vzw, dan kan de stad niet zomaar zelf toewijzen aan die zelfstandige uitbater. Hierdoor zou men de continuiteit niet kunnen garanderen. Dit zou enkel kunnen als er voorafgaand een formele overdracht gebeurt. De kans is echter groot dat dit eerder via een openbaar procedure moet verlopen waarbij men de markt dient te bevragen. Hierdoor zouden we starten met opnieuw een lange procedure naar een nieuwe uitbater en gedurende al die tijd zouden de sporters, clubs en bezoekers van de cafetaria in de kou blijven staan. Vandaar dat de stad niet opteert om de overeenkomst met de vzw te verbreken zodat we de continuïteit van de uitbating kunnen blijven behouden."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?