Dirk Evenepoel is voorzitter Dilbeekse GECORO

Dirk Evenepoel is op de gemeenteraad van 26 mei aangesteld als voorzitter van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).  De 17 effectieve leden en hun plaatsvervangers werden op basis van hun CV, feitelijke ervaring en interviews, geselecteerd en aangesteld.

Op de gemeenteraad van 26.11.2018 werd de nieuwe wijze van samenstelling van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) goedgekeurd. Heel wat geïnteresseerden boden zich aan om deel uit te maken van deze commissie.

“Van de leden van de GECORO verwachten we vooral een meer integrale benadering en advisering van het ruimtelijk beleid in Dilbeek. Dilbeek staat immers voor enkele belangrijke uitdagingen: het maximaal bewaren van de open ruimte, het tegengaan van de ongebreidelde uitbreiding van haar aantal inwoners, de verdichting van de kernen, het invoeren van een woningtypetoets die moet toelaten om kwaliteitsvol wonen te bevorderen op de meest geschikte ruimte, met inachtneming van het noodzakelijke aanbod aan sociale huisvesting. Daarbij is het advies van lokale deskundigen in ruimtelijke ordening een belangrijke meerwaarde”, legt eerste schepen Luc Deleu uit.

“Dirk Evenepoel was tijdens de selectieprocedure de meest uitgesproken kandidaat en het best aangewezen dit voorzitterschap waar te nemen.  Zijn CV, zijn kennis van de lokale noden en mogelijkheden, gekoppeld aan zijn aanvoelen van en respect voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen, creëren het perfecte kader om aan de GECORO een nieuw elan te geven. Hij kan als voorzitter beroep doen op een reeks van deskundigen die kennis, ervaring en deontologische integriteit koppelen aan hun vaste voornemen politiek en administratie te adviseren en te begeleiden naar een vernieuwend ruimtelijk beleid”, besluit Deleu.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?