Directie, gemeente en actiecomité praten over nieuw project Mater Dei

Wat enkele maanden geleden nog onmogelijk leek, is nu toch gebeurd. Op initiatief van Mater Dei en met de bemiddeling van burgmeester Luc Decrick werd in het gemeentehuis een eerste overleg gehouden tussen Mater Dei en het actiecomité over een nieuw plan voor een nieuwbouw van Mater Dei.

Ter herinnering, het eerste door de gemeente en de provincie vergunde nieuwbouwplan werd later door de Raad voor Vergunningsbetwisting geschorst. Mater Dei besliste vervolgens om niet verder te gaan met juridische procedures waardoor de vergunning werd vernietigd.

In de zomer werkte Mater Dei aan een bijgestuurd plan. Het oorspronkelijke concept van een vierkanthoeve werd verlaten. Met behoud van hun zorgconcept zou men nu opteren voor een compactere nieuwbouw over drie verdiepingen.

Resultaat is dat men 2/3 van de tuin kan sparen, dat men merkelijk minder open ruimte inneemt en dat de impact op het dorpsgezicht beperkter is.

De hoogbouw langs de Neerstraat zou zoals opgelegd door de gemeente behouden blijven en verbouwd worden voor een nieuwe zorgfunctie voor volwassen mindervaliden. Ook de kapel wordt behouden, maar daarvoor is nog geen nieuw functie gevonden. De nieuwe plannen werden informeel afgetoetst en goed bevonden door de provinciale de gemeentelijke en stedenbouwkundige diensten.

Ook de reactie van het actiecomité was overwegend positief. Vooral het feit dat het actiecomité van in het begin bij het masterplan betrokken wordt en de open benadering van voorzitter Marc Dedobbeleer werden geapprecieerd. Voor technische preciseringen rond niveau verschillen, de inplanting van de parking wordt verder overleg met de architecten gepland.  Koen Van Cauter van het actiecomité wil nog geen uitspraken doen over een mogelijk akkoord. “Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. We hopen wel dat het dossier nu in een stroomversnelling komt. Maar er is nog een hele weg af te leggen.”

Integratie in dorpskern

De gemeente steunt de nieuwbouw van Mater Dei voluit en zal voor de integratie van het nieuwe Mater Dei in de dorpskern actief samenwerken. Er wordt ook overwogen om voor de herinrichting van het nieuwe park beroep te doen op het Regionaal Landschap Pajottenland. Zij zouden hiervoor mogelijk een project voor cofinanciering indienen bij Vlaanderen en de Provincie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?