Dilbeeks schepen van milieu kritisch over pesticidenplan (AUDIO)

DILBEEK - Het pesticidenplan van de overheid, waarbij gemeentes tegen 2015 naar een nulverbruik van pesticiden moeten streven, is volgens Dilbeeks schepen van milieu Marc De Meulemeester momenteel technisch onhaalbaar. De Meulemeester pleit voor een nauwere samenwerking en betere alternatieven.

De Meulemeester krijgt al weken klachten van inwoners die vinden dat de straten en stoepen er in de gemeente onverzorgd bijliggen. "Er zijn heel wat opmerkingen over onkruid dat overal groeit", zegt De Meulemeester. "Omdat onze gemeentediensten amper of geen pesticiden meer gebruiken proberen we het onkruid momenteel weg te branden met speciale gasbranders. Maar die techniek lijkt niet te lukken want vaak staat het onkruid er nog geen week later opnieuw."

De Meulemeester vraagt om de koppen zo snel mogelijk bijeen te steken. "We moeten met milieudienst, milieuraad en de overheid samenzitten om betere alternatieven te vinden", zegt De Meulemeester. "De zaak moet dringend aangepakt worden, we kunnen dit niet laten aanslepen."

Marc De Meulemeester :


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?