Dilbeek bezorgd om aanhoudende klachten over vliegtuigoverlast

DILBEEK -  Sinds een aantal maanden ontvangt de gemeente regelmatig klachten van verontruste inwoners waarin een aanzienlijke toename van het aantal overvliegende vliegtuigen boven Dilbeek gemeld wordt. Na lang aandringen verkreeg de gemeente hieromtrent eindelijk een antwoord van de ombudsdienst van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Al sinds begin 2014 komen er bijna wekelijks klachten binnen bij de gemeente van inwoners die menen dat er, sinds de herziening van de aanvliegroutes voor de luchthaven van Zaventem door de federale regering, van toepassing sinds 9 januari 2014, een aanzienlijke toename is van landende of opstijgende vliegtuigen boven Dilbeek. Al deze klachten werden door de gemeente overgemaakt aan de federale ombudsdienst van de luchthaven Brussel-Nationaal. Na maanden wachten maakte de ombudsdienst eindelijk antwoord over aan de gemeente.

Uit de overgemaakte analyses en hieruit getrokken conclusies van de ombudsdienst blijken volgende feiten:

- Sinds 31 januari 2009 vliegen op weekdagen tussen 6u en 23u alle vliegtuigen die op het zuidwesten vliegen (Frankrijk, Portugal, Spanje, Marokko, …) over Dilbeek via de zogenaamde Ringroute. Het gaat om zo’n 1.000 tot 1.400 vluchten per maand. ’s Nachts en op zaterdag en zondag vliegen er geen vliegtuigen over Dilbeek (behoudens uitzonderingen). In de maanden april tot en met september kent het aantal vluchten boven Dilbeek traditioneel een piek.

- Sinds 9 januari 2014 is de Ringroute als gevolg van beslissing van de federale regering licht gewijzigd teneinde overlast meer te spreiden. Gevolg van deze beslissing voor Dilbeek is er volgens de ombudsdienst geen toename van het luchtverkeer, maar enkel dat de vluchten meer gespreid boven de gemeente plaatsvinden.

"Vluchten boven Dilbeek dus niet toegenomen"

Op basis van objectieve cijfergegevens van de ombudsdienst blijkt dus dat het aantal vluchten boven Dilbeek de laatste maanden zeker niet extra is toegenomen, maar dat vluchten wel meer gespreid gebeuren boven Dilbeeks grondgebied. Bovendien beperkt de overlast zicht tot weekdagen en enkel tussen 6u en 23u.

Als gevolg van de recente beslissing van een Brusselse rechter waardoor de federale regering verplicht wordt de huidige vluchtroutes boven Brussel te herbekijken sluit Dilbeek zich aan bij het standpunt van de burgemeesters uit de Vlaamse Rand. Alles zal in het werk gesteld worden om te vermijden dat de Vlaamse Rand belast wordt met nog meer overvliegende vliegtuigen.

Lees ook : Burgemeesters vragen Vlaamse steun voor federale garanties vliegtuiglawaai

Lees ook : Heel wat klachten over toegenomen luchtverkeer boven Dilbeek


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?