Digitale infoavond over wegen- en rioleringswerken

Op donderdag 27 mei om 19 uur houdt het lokaal bestuur, in samenwerking met het adviesbureau Sweco en Fluvius, een digitale infoavond om de buurtbewoners op de hoogte te brengen van de wegen- en rioleringswerken die dit jaar zullen uitgevoerd worden in de Statiestraat en enkele aanpalende straten.

De betrokken bewoners hebben vorig jaar een brief ontvangen waar de werken en de planning werden toegelicht. Gezien de materie wenst het lokaal bestuur de bewoners te informeren en te betrekken bij het project door middel van een infoavond. Omwille van de coronacrisis zal deze op donderdag 27 mei digitaal doorgaan.

Schepen van openbare werken, Ludo Persoons zal via dit webinar, samen met het adviesbureau en Fluvius, de opzet van de werken en de afkoppelingsprincipes toelichten. Er komt ook een update van de planning en de huidige stand van zaken. Aan het einde van de digitale infoavond kunnen de bewoners vragen stellen. In de mate van het mogelijke zullen deze op dat ogenblik beantwoord worden en zo niet, zullen deze nadien in een ‘vraag en antwoord’-rubriek terug te vinden zijn op de gemeentelijke website.

Wie wenst deel te nemen aan deze webinar dient zich vanaf 18u55 uur aan te melden via https://galmaarden.be/wegen-en-rioleringswerken-tollembeek . Achteraf wordt de webinar ook op deze webpagina toegevoegd, zodat wie niet kon deelnemen aan de webinar, deze hier kan herbekijken.

Bewoners die niet over de nodige middelen beschikken om deel te nemen aan het webinar, kunnen de presentatie en de eventuele vragen en antwoorden op een later tijdstip opvragen bij de dienst openbare werken van de gemeente.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?