Dierenwelzijnsteam Pol AMOW rijdt zich in de kijker tijdens het defilé

De eerstelijnsdiensten van de, deels landelijke, politiezone AMOW werden vaak geconfronteerd met diergerelateerde tussenkomsten. Het idee rees om specifieke capaciteit in deze problematiek te investeren en de dieren als het ware een stem te geven.

“Een interne oproep zorgde voor vele reacties van medewerk(st)ers die zich met tonnen enthousiasme en interesse wensten in te zetten voor de dieren in onze samenleving. Het team is samengesteld uit leden van verschillende diensten die het dierenwelzijn als taakaccent behartigen, naast hun dagelijks takenpakket”, vertelt politiewoordvoerder Fred Scraeyen.

“De reacties door het publiek en de besturen waren van meet af aan zeer positief. Het team krijgt heel wat oproepen en boekte reeds heel wat positieve resultaten. Het bestaan van het dierenwelzijnsteam, dat regelmatig herbezoeken organiseert na vaststelling van problematische situaties, genereert tevens een zeer groot preventief effect”, gaat Scraeyen verder.

Defilé

Een en andere viel niet in dovemans oren. Donderdag mocht het dierenwelzijnsteam deel nemen aan het defilé in het kader van de viering van de Nationale Feestdag. Het team verplaatste zich ecologisch verantwoord met een innoverende testwagen op waterstof.

“Pol AMOW bereidt zich volop voor op de omslag naar CO2-vrije voertuigen. In het nieuwe commissariaat worden laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien, maar alternatieven worden zeker ook getest, met evaluatie van pro en contra.”

In het voorjaar van 2023 wordt het nieuwe hoofdcommissariaat op de Asphaltcosite in Asse in gebruik genomen. Het trendsettend gebouw zal quasi energieneutraal zijn. Fossiele brandstoffen worden gebannen.

Pol AMOW streeft ernaar om future-proof zowel de burger als de dieren én het milieu centraal te stellen

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?