‘Dekoloniseer Halle’ vraagt verduidelijking rol Leopold II

‘Dekoloniseer Halle’ hield woensdag in de Basiliekstraat aan de schoolpoort een mini-opiniepeiling gehouden over de kennis van ons koloniaal verleden.   In Halle staan twee duidelijk zichtbare beelden in het stadspark die verwijzen naar de koloniale geschiedenis van Halle. 

Op de middag werd aan de koloniale beelden in het stadspark een herdenkingsmoment gehouden naar aanleiding van de moord op Patrice Lumumba op 17 januari 1961. ‘De Belgische overheid speelde een verpletterende rol bij deze misdaad. ‘

Tijdens de herdenking werd als symbolische actie klimop gehangen over het beeld van de omstreden Leopold II.  De verdere groei van deze klimop rond dit beeld moest symbool staan voor de ontwikkeling van een levendig lokaal proces van dekolonisering in Halle de komende jaren.   Dekoloniseer Halle vroeg aan de lokale overheid dat ze het overgroeien van het beeld zou toelaten en de groei van de klimop zal laten onderhouden als afspiegeling voor een lokaal dekoloniseringsbeleid.

Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) woonde het herdenkingsmoment bij en groef een symbolisch putje. Hij zegde wel dat de stad de klimop zou weghalen. Het stadspark wordt binnenkort heringericht. “Dan is er zeker plaats voor een nieuw bord dat de rol van de koning in Congo verduidelijkt.”  Dekoloniseer Halle kon zich daarin vinden en hoopt dat er een iets kritischere tekst komt dan deze op het bord dat er enkele jaren geleden al eens geplaatstis.

Tentoonstelling

Dekoloniseer Halle kijkt evenwel verder dan het Halse straatbeeld. Onder meer met de laagdrempelige website www.dekoloniseerhalle.be en de open facebookpagina “Onze Congo, het koloniaal geheugen van Halle onthuld” wil Dekoloniseer Halle mensen aanspreken en betrekken.

Er loopt ook een lokale, interactieve en digitale tentoonstelling “Onze Congo, het koloniaal geheugen van Halle onthuld”. Deze digitale tentoonstelling zal stapsgewijs, uitnodigend en participatief worden uitgebouwd. Bedoeling is van lokale dekolonisering een toegankelijk verhaal te maken van en voor gewone mensen. Dekoloniseer Halle roept op om informatie te delen met betrekking tot kolonisatie en dekolonisatie en om te helpen aan de uitbouw van dit project.

Verantwoording Dekoloniseer Halle

Naar aanleiding van de herdenking van de moord op Patrice Lumumba, de voormalig eerste minister van de Democratisch Republiek Congo, start in Halle een nieuw breed opgezet project “Onze Congo, het koloniaal geheugen van Halle onthuld”.  Het project vindt zijn oorsprong in het dekoloniseringsproject en koloniaal archief van Averechts en het wereldwijde debat inzake ‘dekoloniseren’.

 

Kolonialisme leidde tot een Europese dominantie van de hele wereld en dit ging gepaard met een pseudo-wetenschappelijke theorie over de verschillen tussen de zogenaamde rassen.  Dit vergoelijkte het kolonialisme en leidde tot een uitgesproken maar meestal onbewust superioriteitsgevoel.   Bij nogal wat mensen is er op dit vlak een blinde vlek : men is zich van geen kwaad bewust.

Dekoloniseren is de zoektocht naar zowel de mythes en clichés in onze kennis over het koloniaal verleden als het diepgaand graven naar de invloed en de impact van koloniale denkbeelden op onze huidige samenleving.  Dit is uiteraard een complex en langdurig proces. 

Met “Onze Congo, het koloniaal geheugen van Halle onthuld” wil Dekoloniseer Halle lokaal het bewustzijn hierover vergroten en stappen stimuleren in het lokaal dekoloniseringsproces. Exemplarisch is dat ondanks het belang van Afrika voor Europa in het algemeen en Congo voor België in het bijzonder we daar slechts anekdotes van terug vinden in Vlaamse schoolboeken en cursussen. We verkeren nog steeds in een staat van ontkenning wat betreft de relatie met Congo en ons koloniaal verleden. Het gebrek aan eerbetoon aan Lumumba - één van de meest charismatische en iconische leiders uit de onafhankelijkheidsperiode van de 20ste eeuw - illustreert die ontkenning.

De creatie van “Onze Congo, het koloniaal geheugen van Halle onthuld”  is een manier om de complexiteit van het thema dekolonisatie aanschouwelijk en begrijpbaar te maken.  Het project “Onze Congo, het koloniaal geheugen van Halle onthuld”  is een lokale dynamische strategie die aanzet tot leer- en veranderingsprocessen inzake dekolonisering van het collectief geheugen, van de openbare ruimte en van het woord.

Het debat over onze erfenis van de kolonisatie gaat niet enkel over het verborgen en verzwegen verleden, maar draait ook om de vraag : durven we in de samenleving van morgen onze koloniale bril af te zetten ?

Informatie : www.dekoloniseerhalle.be

Telefoon : 0495 77 30 15

Informatie- en perslunch : woensdag 16.1 om 13 uur Cardijnstraat 3, 1500 Halle.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?