Dekoloniseer Halle kiest voor participatief ontwikkelingstraject

In Halle ijvert Dekoloniseer Halle voor een onderbouwd en duurzaam dekoloniseringstraject op basis van dialoog in het kader van een toekomstgericht lokaal mondiaal beleid.

"Er zal naar aanleiding van het wereldwijd protest tegen racisme ongetwijfeld ook in de gemeenteraad van Halle een debat volgen. Hopelijk kan dit debat uitmonden in een beslissing om een participatief traject op te zetten om na te gaan hoe we in Halle beter kunnen omgaan met het ons koloniaal verleden", aldus Dekoloniseer Halle. "In dit kader kan een diverse en evenwichtig samengestelde werkgroep een onderbouwd advies formuleren. Er kan een een lijst worden opgemaakt met partners,  mensen, groepen,  instanties,  stadsdiensten, relevante actoren, stakeholders die thematische expertise hebben uit de praktijk of op  wetenschappelijk vlak waarmee het traject kan worden gestart."

Belangrijk hierbij is volgens Dekoloniseer Halle dat dit traject op een participatieve wijze met deze mix van mensen met verschillende achtergrond zal verlopen. Bij voorkeur zal een externe procesbegeleider het traject in goede banen leiden. (lees verder onder foto)

"Vanzelfsprekend behoren lokale actoren, zoals Dekoloniseer Halle en de verschillende adviesraden tot deze partners die deel kunnen uitmaken van deze werkgroep. Het is belangrijk een breed draagvlak te scheppen en de reeds aanwezige ervaringsdeskundigheid en inhoudelijke expertise volop te benutten. We hopen dat in Halle een brede alliantie en een sterk bondgenootschap zijn schouders kan zetten onder een hedendaags anti-koloniaal en anti-racistisch ontwikkelingstraject zodat Halle hiermee een nieuwe positieve bladzijde in zijn geschiedenis kan schrijven: van engagement naar lokaal actieplan, van koloniaal symbool naar lokaal mondiaal beleid", klinkt het.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?