Dekoloniseer Halle herdenkt Congolese onafhankelijkheid

Ter gelegenheid van zestig jaar onafhankelijkheid van Congo werd in Halle door Dekoloniseer Halle de actie ‘Lumumba vanuit je bubbel’ gehouden waarbij uiteindelijk meer dan honderd mensen betrokken waren.   Zo was er onder meer een re-enactment, dit is het herbeleven van een historische situatie, van de toespraken van koning Boudewijn door geschiedenisleraar Bart Legroux en premier Lumumba door student Eunice Yahuma.

De massa-actie om aan de slag te gaan met de legendarische speech van Lumumba vanuit je bubbel kreeg ruime navolging en weerklank. Een zestig Hallenaren en niet-Hallenaren lazen de toespraak die Patrice Lumumba hield op 30 juni 1960 luidop voorl. Lumumba was de eerste premier van Congo. De vele en diverse reacties worden gebundeld en gepubliceerd op de Facebookpagina van Dekoloniseer Halle. Deze kunnen daar nog altijd worden bekeken.

“Dat dit initiatief enthousiast werd opgepikt heeft natuurlijk alles te maken met het momentum van het recente wereldwijd protest tegen racisme”, zegt Miguel Estrada. “Bovendien is de speech van Lumumba een cruciaal document om de recente Congo-brief van koning Filip te kunnen begrijpen.”

Hilde Rooselaer : “Volgens ons is de positieve respons ook een indicatie dat mensen graag ook ten gronde willen kennis nemen van onze eigen geschiedenis. De tijd is rijp om werk te maken van een brede herinneringspolitiek waarbij het koloniale verleden ook collectief kan worden verwerkt, zowel met het verstand als emotioneel.”

“De voorbije jaren werden in Halle ernstige inspanningen geleverd om tot een oprecht dekolonisatieproces te komen”, zegt Miguel Estrada. “Momenteel is er sprake van een stroomversnelling en is de discussie omtrent de omgang met ons koloniaal verleden weer brandend actueel.”

“In Halle werd door de gemeenteraad van juni 2020 een lokale consultatieronde hieromtrent aangekondigd. De basisgroep Dekoloniseer Halle wil hieraan meewerken vanuit het perspectief dat dekolonisering een diepgaand veranderingsproces is. Een lijst met concrete werk- en aandachtspunten werd opgesteld.  Wie zich concreet hierrond wil engageren binnen Dekoloniseer Halle, geeft een seintje of stuurt een mail naar dekoloniseerhalle@gmail.com.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?