Deels eenrichtingsverkeer in Kalkestraat

Aquafin is gestart met de opmaak van het rioleringsproject in de Kalkestraat. Het project omvat de Kalkestraat vanaf rondpunt De Ster tot Perreveld, de Korruit en een deel van de Groenstraat, kant Kalkestraat. Samen met de riolering wordt ook de volledige wegenis heringericht. Naar aanleiding hiervan werd ook de verkeerscirculatie herbekeken.

Eenrichtingsverkeer

In het eerste deel van de Kalkestraat, tussen rondpunt De Ster tot het groenpleintje, werd voorgesteld om eenrichtingsverkeer in te voeren. Dit maakt het mogelijk om de straat in te richten als woonerf en afgebakende parkeervakken aan te brengen. Hierdoor moet de parkeeroverlast beperkt worden.

Het eenrichtingsverkeer werd ingevoerd vanaf de Korruit, richting rondpunt. De woningen in dit deel van de Kalkestraat zijn bereikbaar vanuit de richting Korruit of kruispunt Stwg op Aalst. Ook de bewoners van de Groenstraat moeten de enkele rijrichting volgen. De Korruit en de Kalkestraat tussen Korruit en Perreveld blijven hun dubbele rijrichting behouden.

Proefopstelling

In afwachting van de opmaak van de definitieve plannen voor de rioleringswerken worden de maatregelen uitgetest met een proefopstelling. Het eenrichtingsverkeer in het eerste deel Kalkestraat wordt aangeduid met verkeersborden. Het realiseren van bijkomende parkeervakken kan echter pas bij de uitvoering van de werken en realisatie van het woonerf.

De proefopstelling werd op woensdag 28 april 2021 gerealiseerd en wordt na een periode van minimaal 6 maanden geëvalueerd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?